Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny modell för genomgång gav goda resultat i sydost

En ny modell för läkemedelsgenomgångar är en av förklaringarna till att Blekinge förbättrat de äldres läkemedelsanvändning mest i Sverige 2012.

Som Svensk Farmaci skrev igår, se länk nedan, var Landstinget Blekinge bäst i Sverige på att minska användningen av olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och psykosläkemedel hos äldre 2012.

Åtminstone om man utgår från kriterierna i en överenskommelse mellan regeringen och SKL, där uppnådda mål ger landstingen åtskilliga miljoner kronor.

Blekinge överskred målet på en tioprocentig nedgång med råge med sin minskning på 15 procent.

Svensk Farmaci ringde upp Mats Josefsson, apotekare i Landstinget Blekinge, för en kommentar.

– En förklaring är det idoga arbetet ute bland personalen i kommunerna. En annan är ärligt talat vårt ganska risiga utgångsläge. Vi låg bland de sämsta landstingen vid starten och då blir det lättare att uppnå en stor minskning. Dessutom är vi ett litet landsting vilket gör det lättare att uppnå stora procentuella förändringar, säger han.

Mats Wennstig, projektledare inom området FoU Äldre på Blekinge kompetenscentrum, pekar på tre framgångsfaktorer.

– Dels har läkemedelskommittén arbetat intensivt med frågan. Sedan har vi har gjort en särskild satsning på icke-farmakologiska metoder som nog bidragit till en del utsättningar, säger han.

– En annan förklaring är att vi satsat på att skapa en mer strukturerad modell för läkemedelsgenomgångar i särskilt boende, Blekingemodellen. Genomgångarna föregås alltid av symtomskattning enligt Fas 20-metoden. Förutom läkare, sjuksköterska och undersköterska är även apotekare involverade i de knepigare fallen, berättar Mats Wennstig.

Mest läst