Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Problematiska läkemedel till äldre minskar i hela landet

Alla landsting har minskat delar av den problematiska läkemedelsanvändningen hos äldre i år. Blekinge och Västmanland är bäst i klassen. Fyra landsting klarade i år målen för minskning av antibiotika och fick dela på 75 ”patientsäkerhetsmiljoner”.

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKL betalar staten från 2011 till 2014 upp till 4,3 miljarder kronor till landsting som når specifika mål om att bland annat förbättra de äldstas läkemedelsanvändning.

Målen fokuserar på olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer samt användningen av psykosläkemedel.

Två län, Blekinge och Västmanland, har minskat användningen enligt beräkningsmodellen med över tio procent under den senaste mätperioden (fram till den 1 september i år).

Flera ligger strax under målet tio procent, men alla län har minskat den problematiska läkemedelsanvändningen enligt kriterierna.

Sveriges Radios Ekot presenterar idag en lista över landstingens utfall.

Den minsta minskningen skedde i Västra Götaland (3,1 procent).

Även regeringens prestationsbaserade ”patientsäkerhetsmedel” innebär ett miljonregn över vissa landsting.

En av de sex parametrarna som utvärderas där där gäller läkemedelsanvändning (antibiotika).

Fyra landsting uppfyllde i år målen för minskad antibiotikaanvändning – Blekinge, Gotland, Gävleborg och Västerbotten. Dessa får dela på 75 miljoner kronor.

Andra läser