Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbund sjösätter poängsystem för fortbildning

Sveriges Farmacevtförbunds styrelse har beslutat att ett poängsystem för farmacevtisk kompetensutveckling ska lanseras enligt norsk förebild.

Enligt Sveriges Farmacevtförbund hanteras medlemmarnas kompetensutveckling dåligt på många arbetsplatser.

– Vi har tyvärr sett tydliga signaler på det. Kompetensutvecklingen är oerhört viktig inte bara för den individuella fortbildningen utan också för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs på oss som legitimerad yrkeskår, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

Den nya förbundsstyrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut att starta ett projekt som innebär att ett poängsystem skapas för farmacevters kompetensutveckling.

Projektet ska sjösättas under första kvartalet 2013.

Förebild är det norska farmacevtförbundets (NFF) system FEVU (Farmasöyters etter- og videreutdanning), som Svensk Farmaci uppmärksammat tidigare.

Inom det norska systemet, som är frivilligt, samlar förbundets medlemmar poäng genom att delta i olika kompetensutvecklingsaktiviteter.

Grunden är att man får en poäng per utbildningstimme. Godkända aktiviteter omfattar föredrag, workshops, e-kurser, regionmöten med mera. Ett så kallat fackråd (fagråd) med koppling till NFF avgör om aktiviteterna är av tillräcklig kvalitet för att vara poänggrundande eller inte.

Efter 30 godkända poäng under tre år får man ett certifikat som kan uppvisas för exempelvis arbetsgivare och inkluderas i ett CV.

– Fördelarna med ett sådant här system är många. Det är enkelt, frivilligt och synliggör farmacevters kompetensutveckling oberoende av arbetsgivare. Med modellen tydliggör vi farmacevters rätt till kompetensutveckling och skapar ett nytt verktyg för våra medlemmar. Modellen kan också anpassas till arbetsplatser och individuella planer för kompetensutveckling, säger Clary Holtendal.

Mest läst