Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flyttar till Danmark

En av Sveriges ledande forskare inom samhällsfarmaci, Sofia Kälvemark Sporrong, lämnar Uppsala och blir lektor i samfundsfarmaci i Köpenhamn.

Sofia Kälvemark Sporrong, universitetslektor vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet, har varit involverad i en lång rad studier med fokus på läkemedel, apotek och farmacevters roll i samhället. Hon disputerade 2007 och har även varit aktiv i samhällsdebatten om läkemedel i många sammanhang.

Nu lämnar hon Uppsala för ett lektorat i Köpenhamn.

– Jag ska bli lektor i samfundsfarmaci, vilket motsvarar samhällsfarmaci, vid Köpenhamns universitet. Det innebär undervisning på olika farmaceutiska utbildningar och forskning inom området. Jag kommer att fortsätta att forska kring det jag gör nu, det vill säga ”pharmacy policy” och ”pharmacy practice”. Det vill säga hur man i samhället ser på läkemedel, vad som debatteras, vad som beslutas och så vidare. Men också kring apotek och farmaceuter, roller och innehåll, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Varför byter du?

– Framför allt för att det vid Köpenhamns universitet bedrivs en hel del forskning inom just ”mina” områden. Jag får komma till en forskningsmiljö där jag kan lära mig mycket och utvecklas. Förhoppningsvis kan jag också bidra med min kunskap och mina erfarenheter. Sedan är ju livet kort och jag fick en bra chans att pröva något nytt.

– Det ska bli spännande, men det är samtidigt lite vemodigt att lämna den miljö jag är i nu. Mina närmaste kollegor har bidragit till en fantastisk arbetsmiljö här, säger Sofia Kälvemark Sporrong.

Andra läser