Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Legitimation får aldrig pantsättas”

BLOGG: Apoteksfarmacevterna måste ges möjlighet att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, skriver förbundsdirektör Kristina Niemi apropå den aktuella studien om kundmöten på apotek.

Farmacevtens roll vid en receptexpedition är att förvissa sig om att kunden kan använda sitt läkemedel på rätt sätt. Detta kan man som farmacevt aldrig tumma på. Men det är dessvärre så mycket annat som farmacevten dessutom förväntas ta upp i samband med att receptet expedieras, inte minst information om utbyte, högkostnadsskyddet och merförsäljning.

Det vi hör från våra medlemmar är att man hos många apoteksarbetsgivare har satt upp interna tidsmått för hur lång tid ett kundmöte får ta. Från olika håll pratar man om att kundmötet får ta 4 minuter! Och det är tyvärr känt att det man mäts på blir man bra på.

När jag tar del av den nya studien av kundmöten på apotek så väcks naturligtvis många tankar:

Vad vill våra politiker med våra apotek?

Vad vill apoteksaktörerna med sina apotek – hur vill man att apoteken ska uppfattas och hur vill man bygga det långsiktiga kundförtroendet?

Hur ser dagens receptexpeditionskedja ut – är det alltid en farmacevt som lämnar ut läkemedlet eller har man annan apotekspersonal vid utlämnandet?

Får farmacevten förutsättningar att agera som samhällets läkemedelsexperter vid receptexpeditionen?

Jag delar Erikas tankar om att det kan behövas en översyn av lag, ekonomiska incitament och ev andra insatser inte minst kopplade till kontinuerlig farmacevtisk fortbildning för farmacevter.

Jag välkomnar den debatt som Erika Olsson uppmanar till i artikeln här på Svensk Farmaci. Det är oerhört viktigt att apoteksfarmacevter ges möjlighet till, och också tar på sig rollen fullt ut, att förbättra läkemedelsanvändandet i Sverige.

Vi kan aldrig acceptera en utveckling där apotekaren och receptarien sätter sin legitimation i pant för att tillfredsställa ett apotekssystem som inte garanterar patientsäkerhet och som inte leder till att en kund kan använda sitt läkemedel rätt.

Som Årets Farmacevt Barbro Forsberg uttryckte det – vid varje receptexpedition krävs ett farmacevtiskt kunnande.

Kristina Niemi

Andra läser