Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmiljöarbete på verk kritiseras

Nu har Arbetsmiljöverket meddelat resultatet från inspektionen av Läkemedelsverket i oktober. Förbättringar på fyra områden måste redovisas senast den 31 januari.

Det var den 25 oktober som inspektörer från Arbetsmiljöverket, AV, inspekterade Läkemedelsverket i Uppsala.

Nu har resultatet kommit. I ett brev till LV listas fyra problemområden kopplade till krav på åtgärder.

Bland annat påpekas att verket inte har en tydlig skriftlig dokumentation på hur arbetsmiljöuppgifterna är fördelade i organisationen. Det är därför oklart vem som har vilka uppgifter och befogenheter.

AV anser också att det är oklart hur skyddsombud och medarbetare bereds möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Andra påtalade brister rör hur hög arbetsbelastning och chefernas arbetsförhållanden kartläggs och hanteras på LV.

Enligt AV saknas också riskbedömningar och tidssatt handlingsplan utifrån genomförda psykosociala arbetsmiljöundersökningar.

Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på LV utifrån de identifierade bristerna. Senast den 31 januari måste Läkemedelsverket redovisa till AV hur man fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till personalen, hur man åtgärdat problemen och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga i åtgärderna.

Svensk Farmaci ringde upp Lovisa Wallenberg, som är nytt huvudskyddsombud på LV sedan i våras.

Vilka är de viktigaste kritikpunkterna som du ser det?

– Ett krav som jag anser mycket angeläget gäller ansvarsfrågan, att det ska tydliggöras vem som har ansvar, men även har resurser och befogenheter i arbetsmiljöarbetet. En annan viktig punkt är bristerna i rutiner när det gäller att kartlägga arbetsbelastningen och förebygga stressrelaterade besvär, säger Lovisa Wallenberg.

– Arbetsgivaren har inlett ett samarbete med oss arbetstagarrepresentanter kring detta som lovar gott, men det finns mycket kvar att göra, vilket framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

Mest läst