Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Välkommen satsning på kvalitetsindikatorer på apotek”

Att apoteken nu får en tyngre roll i den nationella läkemedelsstrategin är en framgång för förbundet. Projektet kvalitetsindikatorer på apotek är särskilt intressant. Men nu måste vackra ord följas av handling, skriver förbundsordförande Thony Björk.

Det är en ambitiös handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin nästa år som Regeringskansliet igår preseterade i form av en promemoria.

I den kan man se att det kommer att pågå arbete nästa år för de flesta av de många delmål man tidigare satt upp.

Men fyra helt nya aktiviteter lyfts fram under 2013:

• Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek, enligt GPP Good Pharmacy Practice. För detta ansvarar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

• Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Läkemedelsverket ansvarar.

• Nationellt införande av nya läkemedel. Här är SKL ansvariga.

• Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkarens kunskap om äldre och läkemedel. Ansvarig är Socialstyrelsen.

Vad gäller de två första delarna berörs landets apoteksfarmacevter i hög grad.

Det är mycket glädjande att regeringen nu uppmärksammat vikten av farmacevtisk kompetens i arbetet för att nå de ambitiösa målen i strategin.

Vi och andra har länge påpekat att apotek och farmacevter inte fått en särskilt central roll i strategidokumenten. Det verkar som om de ansvariga för dokumentet på Läkemedelsverket och Regeringskansliet hörsammat oss och andra som drivit detta. Nu går det åt rätt håll!

Det kanske allra mest spännande är att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nu får i uppdrag att utveckla indikatorer för en patientsäker apoteksverksamhet utifrån branschens eget arbete med God apotekssed, GPP.

Här har även vi som professionsorganisation mycket att tillföra.

Att dålig följsamhet till ordination kostar den enskilda patienten stort lidande och samhället stora kostnader är känt sedan länge inom hälso- och sjukvården (inklusive apotek) och börjar nu också bli uppmärksammat bland våra politiker.

Det är därför också glädjande att Läkemedelsverket nu får i uppdrag att under nästa år starta en pilot med strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Men det allra viktigaste: Nu måste de vackra orden i dokumentet följas av faktiska handlingar!

God apotekssed måste nu blir något som inte bara farmacichefer och farmacevter talar om.

Thony Björk

Mest läst