Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Stoppa subvention av oförsäkrade läkemedel”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Samhället bör bara subventionera läkemedel som omfattas av Läkemedelsförsäkringen, skriver förbundsordförande Thony Björk apropå SVT:s rapportering i frågan.

SVT har de senaste dagarna uppmärksammat det faktum att en del av de receptläkemedel apoteken byter till saknar den försäkring som är till för att skydda konsumenten i det fall ett problem eller en skada uppstår.

Läkemedelsförsäkringen är frivillig och en majoritet av de läkemedel som finns på den svenska marknaden omfattas, dock saknas många av de billiga så kallade generiska läkemedel som apoteken enligt gällande lagstiftning tvingas byta till.

Sveriges Farmacevtförbund antog för drygt ett år sedan en nollvision för läkemedelsrelaterade problem och som en åtgärd har vi där föreslagit ändringar i regelverket för vilka läkemedel som skall kunna ingå i högkostnadsskyddet och därmed i utbytessystemet.

Det är ett allvarligt problem att staten, genom den konstruktion som högkostnadsskyddet har, subventionerar läkemedel från importörer som av vinstintresse väljer att avstå från den frivilliga försäkringen.

Patienter som drabbas av skada är i dessa fall hänvisade till kostsamma och komplicerade rättsprocesser, sannolikt med små chanser att få en rimlig ersättning.

Det är nu dags att den apoteksutredning, som leds av Sofia Wallström och som har som uppgift att belysa problematiken och komma med eventuella förslag, sätter ned foten och ger sätter patientintresset och patientsäkerheten främst!

Myndigheten TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) beslutar om vilka läkemedel som skall ingå i högkostnadsskyddet och till vilka läkemedel apoteken tvingas byta varje månad för att hålla nere kostnaderna för högkostnadsskyddet. Patientintresset finns inte med i bedömningen.

Det är högst rimligt att vi ställer krav på att de läkemedel som samhället, genom beslut hos TLV, omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Patientskyddet måste gå före vinstintresset!

Thony Björk, ordförande, Sveriges Farmacevtförbund

Mest läst