Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Segdragen hantering irriterar

Det så kallade Pradaxa-ärendet, som kan få omvälvande konsekvenser för läkemedelsföretags rätt att förmedla information, tycks ha fastnat hos Förvaltningsrätten i Uppsala. Olyckligt, anser både Läkemedelsverket och industrin.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare krävde Läkemedelsverket i fjol, mot vite om 750 000 kronor, att läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim skulle återkalla ett pressmeddelande om Pradaxa.

Verket såg materialet som marknadsföring snarare än information.

Enligt läkemedelslagen är reklam för receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten förbjuden, och journalister kan, enligt Läkemedelsverkets tolkning, ses som en del av allmänheten.

Verkets synsätt har kritiserats från såväl jurister, läkemedelsindustriföreträdare som mediepersonligheter – se artiklar länkade nedan.

Kritikerna menar att Läkemedelsverkets hållning innebär en orimlig inskränkning av den lagstadgade yttrandefriheten. Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, har prövat det aktuella pressmeddelandet och valt att inte kritisera det.

Boehringer Ingelheim återkallade efter viteshotet sitt pressmeddelande. Men företaget överklagade, med stöd av branschorganet Lif, Läkemedelsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Sedan dess har i princip inget hänt i ärendet på över ett år.

Detta trots ärendets principiellt stora betydelse och det faktum att den överklagande parten uttryckt ett behov av skyndsam handläggning.

– Det här är otillfredställande. Ärendet har beskrivits som klart för avgörande i över ett år, men inget tycks hända, säger Ragnhild Johnson, utredare på Läkemedelsverket och en av initiativtagarna till ärendet.

Även inom läkemedelsindustrin beklagar man att avgörandet drar ut på tiden.

– Det är problematiskt för branschen som helhet att vi inte får något besked, ärendet är av stor principiell betydelse och vi har som bekant en annan uppfattning än Läkemedelsverket i den här frågan, säger Jan Ström, kommunikationsdirektör på branschorganet Lif.

Svensk Farmaci har kontaktat Förvaltningsrätten i Uppsala, men inte lyckats få besked om någon tidplan för ärendets handläggning.

Mest läst