Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek lyfts in i strategi

Apoteken får en viktigare roll i den nationella läkemedelsstrategin nästa år - något som välkomnas av branschen.

Det var 2011 som regeringen och SKL, tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, antog en nationell läkemedelsstrategi.

Nu har regeringskansliet tagit fram en handlingsplan för strategin som avser 2013.

Här framgår att nya aktiviteter som berör apotekens verksamhet är på väg. Det handlar bland annat om försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Apoteksföreningen och Sveriges Farmacevtförbund har tidigare framfört kritik mot att apotek och farmacevter hittills haft en undanskymd roll i strategins projekt och dokument.

Nu är tongångarna annorlunda.

– Att staten nu upptäcker potentialen i apotekens specialistkompetens och tillgänglighet är oerhört glädjande. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en utveckling där farmaceutiska tjänster på apotek blir en än mer naturlig del i vårdkedjan. Det skulle leda till bättre vård och en effektivare läkemedelsanvändning, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Andra läser