Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Var tredje receptarie på apotek i pension till 2020

Nästan en tredjedel av landets apoteksverksamma receptarier går i pension fram till 2020, enligt en ny undersökning. Utvecklingen blir en stor utmaning för apoteksbranschen.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare är söktrycket till landets farmaciutbildningar relativt svagt, trots de goda möjligheterna till arbete på den nya apoteksmarknaden.

Samtidigt blir pensionsavgångarna bland farmacevter, särskilt receptarier, allt fler de närmaste åren.

Enligt en sammanställning av uppgifter från Sveriges Apoteksförenings medlemsföretag kommer omkring 30 procent av landets apoteksverksamma receptarier att gå i pension fram till 2020.

Motsvarande siffra för apotekare är cirka 13 procent.

Pensionsavgångarna för receptarier ”peakar” särskilt under åren 2013-16, för att sedan minska något.

Beräkningarna är baserade på approximeringen att anställda går i pension vid 65 års ålder.

– Att vi står inför stora pensionsavgångar är i sig ingen nyhet, men nu har vi fått siffror på det. Omregleringen som inneburit många nya apotek har gjort problemet ännu mer påtagligt än tidigare, säger Eva Glaumann, koordinator på Sveriges Apoteksförening.

– Det är ett stort bekymmer. Arbetslösheten är mycket låg och apotekskedjorna dammsuger marknaden. För att lösa situationen tittar nu flera över gränserna till våra nordiska grannländer.

Sveriges Apoteksförening verkar bland annat för att öka intresset för farmaciutbildningarna, och för att en ny receptarieutbildning ska startas i Malmö – se artiklar länkade nedan.

Mest läst