Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SVT:s granskning frias

SVT:s inslag i september om tillgängligheten till receptläkemedel anmäldes två gånger till Granskningsnämnden för radio och tv. Men nämnden friade inslaget.

Det var den 3 september som SVT:s Aktuellt rapporterade om omregleringen av apoteksmarknaden. I inslaget förmedlades bilden att tillgängligheten till receptläkemedel minskat för vissa patientgrupper efter reformen.

I en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv kritiseras inslaget för att det, enligt anmälaren, antydde att apotekens fokusering på skönhetsprodukter föranlett sämre lagerhållning av receptbelagda läkemedel, utan att några belägg för detta presenterades.

Anmälaren är också kritisk till ett uttalande av reportern att ”kruxet är att det måste löna sig att driva apotek” som en förklaring till varför apoteken inte har receptbelagda läkemedel i lager.

Enligt anmälaren är det inte självklart att det är lönsamhetskraven som gör att läkemedel inte finns tillgängliga.

En annan anmälare är kritisk till att reportern frågade vd:n för Apotek Hjärtat hur mycket pengar han investerat i bolaget.

Granskningsnämnden friade inslaget.

Det framgick enligt nämnden att utgångspunkten för inslaget var att allergiker och reumatiker hörde till dem som hade fått det svårare att få tag på läkemedel efter avregleringen av apoteksmarknaden.

I inslaget intervjuades bland annat en företrädare för Reumatikerförbundet som ansåg att det hade blivit svårare att få tag på receptbelagda läkemedel.

Enligt nämnden intervjuades också företrädare för olika apotek som fick bemöta uppgifterna om tillgängligheten på receptbelagda läkemedel.

Nämnden ”kan inte finna att reporterns förhållningssätt eller inslagets utformning i övrigt strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i SVT:s sändningstillstånd”.

Andra läser