Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Databas med frågor öppnas

Vid årsskiftet blir 14 000 läkemedelsfrågor och svar från landets läkemedelsinformationscentraler allmänt tillgängliga.

Läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolic, har fått ett bidrag från Internetfonden för att göra fråge- och svarsdatabasen öppet tillgänglig.

– Databasen kommer att lanseras vid årsskiftet. Den innehåller omkring 14000 läkemedelsfrågor från sjukvården och evidensbaserade svar till dessa frågor, säger Marine Andersson, informationsfarmacevt på Karolic.

Databasen som offentliggörs innehåller frågor och svar från landets samtliga läkemedelsinformationscentraler samt några frågesvar från Danmark och Finland.

Vilken är den primära målgruppen?

– Sjukvården. Svaren är i första hand skrivna för vårdpersonal, säger Marine Andersson.

Finns det några problem med att det blir allmänt tillgängligt?

– En problematik är att information om exempelvis missbildningar som biverkning kan vara svårtolkad för allmänheten. Men fördelarna överväger och vi har fått många förfrågningar från vården om detta.

Andra läser