Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ingen kostnad för apoteken”

DEBATT: TLV kommenterar farmacevters möjlighet att förhindra generiskt utbyte via så kallade apotekskryss, apropå Clary Holtendals blogginlägg förra veckan.

Clary Holtendal uppmärksammar i sitt blogginlägg den 13 november (se länk nedan) möjligheten för farmaceuter att förhindra generiskt utbyte, via sk apotekskryss.

Hon pekar på en missuppfattning som hon själv och andra farmaceuter haft kring vad det innebär att förhindra ett generiskt utbyte på apoteket.

Vi på TLV vill förtydliga att när farmaceuten förhindrar generiskt utbyte blir konsekvensen att hela kostnaden för det expedierade läkemedlet omfattas av högkostnadsskyddet. Apoteken står inte för någon kostnad.

För att få mer kunskap om hur apotekspersonal ser på det generiska utbytet genomför TLV just nu en enkätundersökning till apotekspersonal.

Samtidigt pågår en motsvarande undersökning som riktar sig till förskrivare. Vi hoppas på hög svarsfrekvens så att vi får veta om apoteken behöver mer utbildning om reglerna och i så fall på vilket sätt.

Vi förbereder också nytt informationsmaterial som bland annat ska göra det lättare för apotekspersonal att samtala med kunderna om generiskt utbyte och därmed bidra till ökad patientsäkerhet.

Anna Wollin, samordnare på Apoteksavdelningen, TLV

Andra läser