Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbund byter namn och får ny styrelse

Sveriges Farmacevtförbund byter namn till Sveriges Farmacevter, enligt beslut på förbundets fullmäktigemöte i fredags. En ny styrelse har också valts.

Vid fullmäktigemötet, som hölls i Stockholm fredag-lördag, valdes Thony Björk till förbundsordförande för en ny tvåårsperiod.

Lena Johansson valdes till ny vice ordförande.

Nya ledamöter i förbundsstyrelsen är Magnus Ljungqvist, Abbott (andre vice ordförande); Magnus Dahlander, Medstop; Jeanette Lagerlund, TLV samt Claes Jagensjö, Jagensjö Pharma Consulting.

De fyra sistnämnda ersätter Pär Tellner, Birgitta Davidsson, Laila Yakob Massamiri och Pia Seidel.

I fredags fattades också det historiska beslutet att Sveriges Farmacevtförbund byter namn till Sveriges Farmacevter.

– Med det nya namnet signalerar vi ännu tydligare var farmacevten som akademiker har sin professionella och fackliga hemvist, säger förbundsordförande Thony Björk.

– Förbundet har sedan en tid satsat mycket på professionsfrågor och namnbytet ligger helt i linje med den satsningen. Professionens intåg i hälso- och sjukvården och hur detta kan komma att förbättra patientsäkerhet och läkemedelsanvändning står högt på förbundets dagordning, fortsätter Thony Björk.

En plan för genomförande av namnbytet ska nu utarbetas av förbundets nyvalda styrelse, som har sitt första sammanträde i början av december.

Vid fullmäktige fattades också beslutet att fullmäktigemötena i fortsättningen skall hållas vartannat år istället för varje. Nästa fullmäktige genomförs följaktligen 2014.

Under ”mellanåren” ska istället så kallade rådsmöten hållas, där formella beslut inte fattas.

Andra läser