Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Chefer får korta förordnanden

Chefsförordnanden på Läkemedelsverket ska nu bara förlängas med ett år. ”Ett sätt för ledningen att hålla cheferna i tyglarna”, enligt en mellanchef.

I måndags hölls ett stormöte på Läkemedelsverket där myndighetens chefer på olika nivåer bland annat informerades om den inspektion som Arbetsmiljöverket (AV) nyligen utförde på verket.

I maj i år skickades en anmälan till AV från en/flera anonym(a) medarbetare på Läkemedelsverket. Den beskrev ”allvarliga missförhållanden på grund av generaldirektören Christina Åkermans ledarskap, däribland vuxenmobbing, hög omsättning på personal i verksledningen och utbredd rädsla för att ge uttryck för oliktänkande åsikter och ständiga omorganisationer”.

I september skickade AV ett så kallat tillsynsmeddelande till LV, och den 25 oktober inspekterades myndigheten. På stormötet på LV i måndags beskrevs inspektionen, enligt källor till Svensk Farmaci, av ställföreträdande generaldirektör Bengt Wittgren som en rutininspektion.

I tillsynsmeddelandet ställde AV ett antal frågor till LV. Man berörde här bland annat kopplingen mellan förändring och konflikt, och arbetsgivares ansvar att ha en ”genomtänkt och förankrad strategi för förändringsarbete, för att förhindra att stress uppkommer”.

Läkemedelsverket har genomgått ett stort antal organisatoriska förändringar på senare tid.

Svensk Farmaci har nu tagit del av Läkemedelsverkets svar på tillsynsmeddelandet som AV skickade till LV i september.

I svaret, undertecknat av HR-direktör Eva-Britt Örtegren, beskrivs verkets arbete med att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön, uppföljningar av arbetsbelastning, arbetsmiljöutbildningar med mera. Här förs dock inga specifika resonemang om det stora antalet omorganisationer eller ledarskapsfrågan, som var utgångspunkten i den anonyma anmälan till AV i våras.

På stormötet meddelades, enligt uppgifter till Svensk Farmaci, också att nya samt befintliga chefsförordnanden som går ut i fortsättningen endast kommer att gälla/förlängas ett år.

Detta gäller tills verkets senaste omorganisation är slutförd, och till dess att ett antal upphandlade chefskonsulter slutfört sitt arbete.

– Tidigare praxis internt på Läkemedelsverket är chefsförordnanden på tre år. Generaldirektörens eget förordnande går ut om två år. Illvilligt tolkat skulle den här förändringen kunna upplevas som en strategi uppifrån med syfte att skapa rädsla i chefsgruppen och hålla cheferna i tyglarna, säger en medarbetare på Läkemedelsverket till Svensk Farmaci.

Andra läser