Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

70 farmacevter under ett paraply

Från årsskiftet samlar Läkemedelsverket all verksamhet inom läkemedelsanvändning under ett paraply. 121 personer – varav 70 farmacevter – kommer att inom arbeta inom det nya verksamhetsområdet Användning.

Den 23 november väntas beslutet som bland annat innebär att verksamhetsområdet Användning skapas. Förändringen sker sedan från årsskiftet.

Apotekaren Anders Carlsten blir direktör med ansvar för verksamhetsområdet.

Här sorterar bland annat den apotekardominerade avdelningen socialfarmaci, där verksamheten härstammar från Apoteket AB:s forskning och utvecklingsenhet.

Strax intill finns enheten för epidemiologi som leds av läkaren Charlotte Asker Hagelberg. Den bemannas av ett knappt tiotal personer – apotekare, epidemiologer och kliniska farmakologer.

Avdelningen för medicinsk information, Läkemedelsupplysningen och Giftinformationscentralen i Solna får också sin hemvist inom det nya verksamhetsområdet.

Under paraplyet Användning finns också verksamheten med inriktning på läkemedelssäkerhet, tidigare farmakovigilans, med cirka 35 anställda, som hanterar biverkningsrapporteringen och bedriver ”signalspaning”. Enheten leds av apotekaren Kerstin Jansson.

Andra läser