Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Chefsutnämning på dosenhet får kritik

På Apoteket AB:s dosapotek i Solna har två assistenter utsetts till teamchefer över 31 farmacevter. Personalen beskriver det som ett led i företagets "allmänna nedrustning av farmacin", och har skrivit ett protestbrev.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare blir endast dosapoteken i Örebro och Umeå kvar efter Apoteket AB:s nya omorganisation.

Dessa ska arbeta mot de delar av landet som bolaget även i fortsättningen ska serva med dosläkemedel – Stockholms läns landsting och Gotland, stora delar av Norrland och Småland/Östergötland.

Dosapoteket i Solna är ett av de som formellt försvinner när Apoteket AB rationaliserar. Men enheten blir dock till stora delar kvar som en så kallad ordinationsmottagning. Enheten underställs dosapoteket i Örebro som har Sven-Erik Hagberg som chef.

– Bakgrunden till att vi blir kvar är bland annat att farmacevtbristen är stor i Örebro. Vi kommer att arbeta med bedömning av läkemedel, läkemedelsprofiler med mera på distans mot Örebro, men även mot andra enheter, säger Camilla Lindahl, receptarie och skyddsombud på arbetsplatsen.

Personalen i Solna domineras av farmacevter som är 31 till antalet. De nåddes förra veckan av beskedet om vilka personer som utsetts till nya teamchefer för verksamheten.

I princip alla förvånades över att två assistenter utan farmacevtisk utbildning fått dessa tjänster.

– Verksamheten är i väldigt hög grad farmacevtisk. De aktuella personerna har varit teamledare inom vår maskinella dosdispensering, men att leda en ordinationsmottagning kräver farmacevtiska kunskaper på en annan nivå. En teamledare måste kunna medverka i och ha en förståelse för alla moment i verksamheten, säger Camilla Lindahl.

De farmacevter som för närvarande arbetar på enheten, 26 av de 31, har därför skrivit ett brev till Sven-Erik Hagberg där de kritiserar hanteringen.

– Det är också oklart hur den här tillsättningen gått till. Det talades först om att tjänsterna skulle utannonseras, men känslan är att de undanhållits. Sådana här tjänster bör naturligtvis utlysas så att exempelvis de farmacevter som nu sägs upp på bolaget kan söka dem. Dessutom finns farmacevter här med erfarenheter av att vara teamchefer, som inte har tillfrågats, säger Camilla Lindahl.

– Tyvärr bidrar det här till den känsla som finns av att farmacin utarmas inom bolaget.

Svensk Farmaci har sökt Sven-Erik Hagberg för en kommentar.

Mest läst