Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EES ska hämta data om interaktioner från Sfinx

Nu inleder Apotekens Service arbetet med att byta ut den omstridda interaktionsmodulen i det elektroniska expeditionsstödet EES mot interaktionsdatabasen Sfinx.

– Nu har vi påbörjat processen att ersätta interaktionsmodulen i EES med Sfinx. Förhoppningen är att vi ska bli klara under 2013, men ett exakt datum när allt ska vara på plats är dock ännu för tidigt att lämna, säger Bodil Lidström, apotekare på Apotekens Service.

EES, som ursprungligen hette DUR, består av tio olika moduler som granskar alla elektroniska recept före expediering och bland annat varnar för dubbelmedicinering och ovälkomna interaktioner mellan läkemedel. Det väger också in parametrar som exempelvis dos, kön och ålder.

Programmet, som ursprungligen hette DUR togs fram för att öka patientsäkerheten och förbättra läkemedelshanteringen på apotek.

Kritik har dock riktats mot interaktionsmodulen i EES. Läkemedelsverket genomförde 2011 en jämförelse mellan interationsmodulerna i EES och Sfinx, Swedish Finnish Interaction Xreferencing, som är en interaktionsdatabas utvecklad för vården. I Läkemedelsverkets rapport stod det klart att Sfinx gick vinnande ur striden.

Utöver brister i interaktionsmodulen i EES, var en anledning till Läkemedelsverkets bedömning att Sfix är allmänt känt och använt av förskrivarna, samt att det är bra att använda som källa både på apotek och i vården. I dag använder inte heller alla apotekskedjor EES.

Varför går man inte bara över till att använda Sfinx istället?
– EES innehåller många fler funktioner än Sfinx gör, interaktionsdatabasen är bara en del. Det är dock viktigt att apoteksbranschen och vården arbetar med samma information. Därför gör vi nu det här bytet för att vi ska få det vi behöver, säger Bodil Lidström.

Mest läst