Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utredning får snabb kritik från bransch

Sofia Wallströms apoteksutredning innehåller förslag för att förbättra apotekens tillhandahållande av läkemedel. Men apoteksbranschen anser att de bara kommer att ge en marginell effekt.

I en artikel på DN Debatt idag berättar regeringens utredare Sofia Wallström om delar av innehållet i läkemedels- och apoteksutredningen som presenteras senare idag.

I artikeln presenteras framför allt ett antal förslag som ska förbättra ”tillhandahållandet och servicen på apotek”.

Bakgrunden är de uppmärksammade upplevda försämringarna av tillgängligheten till läkemedel efter apoteksreformen.

Utredningen föreslår, enligt artikeln, att:

– Krav införs på rimlig lagerhållning på apotek

– Skyldighet för apotek att informera var efterfrågade läkemedel finns tillgängliga införs

– Ett gemensamt söksystem där det framgår var läkemedel finns på lager sjösätts

– Förtydligande att 24-timmarsregeln inte gäller i vissa situationer

Utredningen föreslår också att, ”för att underlätta för apoteken och undvika restnoteringar”, den så kallade prisperioden i generikasystemet förlängs från en till två månader.

Vad gäller generikasystemet föreslås också att farmacevter ska få bättre möjligheter att, vid särskilda skäl, lämna ut samma produkt som patienten tidigare fått. Detta för att antalet utbyten för patienterna ska kunna minskas vid behov.

Sofia Wallström berättar också kort att en ny modell för prissättning av originalläkemedel utan generisk konkurrens föreslås. Modellen ska bland annat ”frigöra resurser för det offentliga”.

Mer om detta förslag i eftermiddag när utredningen offentliggjorts.

Sveriges Apoteksförening kommenterar de offentliggjorda förslagen på sin hemsida nu på morgonen.

Farmacevternas större möjlighet att hindra utbyte välkomnas.

– Det är bra att farmacevterna nu får möjlighet att i högre utsträckning hindra utbyte till billigaste läkemedelskopian för att ta större hänsyn till enskilda patienters situation. Denna rätt finns redan idag, så vi förutsätter att framtida reglering innebär en reell förändring, vilket i så fall kan bli väldigt bra för många patienter, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

I övrigt är föreningen mycket kritisk till utredningen, som ”förbiser möjligheterna att förbättra tillgängligheten till läkemedel”.

Istället för att förändra generikasystemet från grunden fokuserar utredningen på åtgärder som riskerar få marginell effekt, skriver Johan Wallér på föreningens hemsida.

Mest läst