Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tio punkter ska lyfta apoteken

Danska apotekarföreningen vill att apoteken ska lyfta hälsosektorn via ett nytt handlingsprogram på tio punkter. Den svenska apoteksreformen beskrivs som ett fiasko.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare analyserar en statlig utredning hur de danska apoteken ska moderniseras, men någon liberalisering som skulle tillåta apotekskedjor står inte längre på den politiska agendan.

Samtidigt gör de danska apoteksägarnas förening, Apotekerforeningen, ett utspel i vårddebatten med ett nytt tiopunktsprogram – ”10 forslag til fremtidens apotek”.

De tio förslagen går ut på att:

– Alla över 65 med minst fem läkemedel ska få rätt till läkemedelsgenomgång

– Personal på sjukhem och i hemtjänst ska få undervisning om läkemedel

– Fler apoteksenheter ska inrättas på platser med stora kundströmmar

– Tillgången till apotekens e-handel och online-rådgivning ska förstärkas

– Krav ska ställas på korta väntetider på apoteken, och apotekens väntetider ska offentliggöras

– Användarna ska ”alltid ha tillgång till det billigaste läkemedlet”

– Apoteken ska kunna lämna ut vissa receptläkemedel i små doser om patienter inte kan komma i kontakt med läkare

– Apoteken ska erbjuda läkemedelssamtal till nya läkemedelsanvändare och kroniker

– Alla apotek ska arbeta enligt en särskild kvalitetsmodell

– Apoteken ska säkra nödvändig hjälp till resurssvaga medborgare

Apotekerforeningen har även utvecklat en särskild sajt med koppling till tiopunktsprogrammet.

I argumentationen mot en liberalisering väljer Apotekerforeningen åter att lyfta fram den svenska omregleringen av apoteken som ett dåligt exempel.

I senaste numret av föreningens tidskrift Farmaci refereras SVT-reportage om avregleringens negativa konsekvenser. Bland annat nämns försämrad tillgång till läkemedel trots fler apotek och upplevd försämrad rådgivning.

– Det kan gott vara så att svenskarna kan reparera dessa skador, men istället för att röra sig framåt och stärka folkhälsan och patientsäkerheten har svenskarna gått bakåt. De kommer att behöva använda stora resurser till att att försöka komma tillbaka till utgångspunkten. Dessa resurser kunde ha används bättre på andra håll, säger Apotekerforeningens ordförande Niels Kristensen till Farmaci.

Mest läst