Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmakonomer fick svensk receptarielegitimation

Socialstyrelsen har två gånger 2012 beviljat receptarielegitimation till personer som gått den danska farmakonomutbildningen. Olyckligt och anmärkningsvärt, anser Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Farmakonomutbildningen är en unikt dansk, treårig eftergymnasial utbildning med farmacevtisk inriktning. Den är inte en universitetsutbildning, utan ges vid danska Apotekerforeningens eget utbildningscenter Pharmakon i Hilleröd, Danmark.

Utbildningen brukar beskrivas som ett mellanting mellan den svenska apoteksteknikerutbildningen och receptarieprogrammet på universitetsnivå.

Men i två fall under 2012 har Socialstyrelsen beviljat receptarielegitimation till personer med dansk farmakonomexamen.

– Utbildningen omfattas inte av den nordiska överenskommelsen, men vi har istället prövat frågan mot yrkeskvalifikationsdirektivet. Vi har bedömt att detta är en eftergymnasial utbildning som utmynnar i en jämförbar yrkesverksamhet som den svenska receptarieutbildningen leder till, säger Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens bedömning ”avviker utbildningen vare sig till innehåll eller längd väsentligen från den svenska receptarieutbildningen”.

Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund, håller inte alls med om detta.

– Farmakonomutbildningen finns bara i Danmark och är en branschframtagen, fördjupad apoteksteknikerutbildning som är anpassad efter danska krav. Att Socialstyrelsen väljer att likställa den med den svenska receptarieutbildningen på universitetsnivå är anmärkningsvärt och olyckligt. Utbildningen är på sin höjd ett mellanting mellan en svensk apoteksteknikerutbildning och receptarieprogrammet, säger Thony Björk.

Mer information och kommentarer till veckan.

Mest läst