Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Domstol underkänner bud från Svensk Dos i sju landsting

Kammarrätten i Jönköping underkänner sju mellansvenska landstings dosupphandling där Svensk Dos AB fick uppdraget. Anbudsprövningen måste göras om och Svensk Dos AB:s "nollbud" diskvalificeras. REVIDERAD 20:21

De sju landstingen i den så kallade sjuklövern (Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland) var i januari först med att upphandla dosdispenserade läkemedel på den konkurrensutsatta marknaden.

Beslutet överklagades av konkurrerande Apotekstjänst AB. Huvudargumentet var att Svensk Dos AB inte kan anses ha uppfyllt de krav på ekonomisk stabilitet som anges i förfrågningsunderlaget.

Efter att Förvaltningsrätten i Linköping gått på landstingens linje överklagades ärendet till Kammarrätten i Jönköping.

I sitt beslut meddelade Kammarrätten igår att den går på Apotekstjänsts linje.

Det innebär att landstingen måste göra om sin anbudsprövning och diskvalificera Svensk Dos anbud i denna prövning. Rätten anser inte att landstingen på ett korrekt sätt kunnat styrka att Svensk Dos har tillräcklig finansiell styrka.

En av nämndemännen, Mattias Almqvist, hade en skiljaktig mening i fråga om vad landstingen nu bör åläggas att göra. Han tyckte att det borde räcka med att landstingen gör en förnyad prövning av anbuden mot förfrågningsunderlagets krav.

Men majoriteten av rätten ansåg alltså att anbudsprövningen måste göras om efter att man uteslutit Svensk Dos AB:s bud.

Mer information och kommentarer senare.

Mest läst