Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Var tionde apotek tvingas stänga enligt rapport

I Sverige väntar en apotekskris på samma nivå som i Spanien och Portugal – tio procent av de svenska apoteken kommer att stänga före 2016. Det förutspås i en ny brittisk rapport från konsultbolaget AT Kearney.

Enligt rapporten, ”The Future of Community Pharmacy”, står de traditionella öppenvårdsapoteken i England nu inför en rad utmaningar, som i olika grad även gäller i andra europeiska länder.

Ett antal problemområden gör att framtiden ser bister ut, enligt rapportförfattarna:

– Trenden att stormarknader tar över kundströmmar gynnar inte de enskilt drivna apoteken, som ofta har centrala lägen i stadskärnorna.

– Besparingar inom sjukvårdsbudgetar, kopplade till finanskrisen men även till ett mer långsiktigt besparingstryck utifrån den åldrande befolkningsstrukturen.

– Förändringar i leveranskedjan.

– Distanshandel via internet och postorder väntas ta marknadsandelar.

Enligt konsultrapporten uppskattas detta förändringstryck leda till omkring 900 stängningar av öppenvårdsapotek i England (inte Storbritannien, reds anm) fram till utgången av 2016. Det motsvarar runt 7,5 procent av de engelska apoteken.

Men fyra europeiska länder kommer antagligen att drabbas än värre, enligt rapporten. Dessa är Grekland, Sverige, Spanien och Portugal.

I Grekland kommer uppskattningsvis 40 procent av apoteken att behöva stänga fram till 2016, enligt rapporten. I Sverige, Spanien och Portugal prognostiseras att 10 procent av apoteken tvingas stänga under samma tidsperiod.

Läs rapporten här.

Mest läst