Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny strategi för SLL

På tisdag väntas Stockholms läns landsting, SLL, anta en läkemedelsstrategi för 2013-17. Svensk Farmaci kan berätta om huvuddragen.

I fjol beslutade regeringen och SKL om att anta en nationell läkemedelsstrategi. Sveriges största landsting, SLL, har sedan 2002 haft två egna styrdokument som också titulerats läkemedelsstrategier.

Nu är det dags för SLL att anta en förnyad läkemedelsstrategi för åren 2013-2017.

Ett förslag har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och beslut väntas på tisdag, då Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder.

Större delen av styrdokumentet består av en analys av ”nuläge, trender möjligheter och utmaningar” på läkemedelsområdet.

Några av de 17 prioriterade delområden som listas i strategin är:

– Den nya läkemedelsförsörjningen som introduceras i SLL 2012

– E-hälsa

– Problem med barns läkemedelsanvändning

– Ojämlik läkemedelsbehandling

– Underbehandling inom vissa områden, exempelvis blodfettssänkande behandling där SLL ligger lägst i landet per capita

– Specifika problem med äldres läkemedelsanvändning

– Kostnadsutvecklingen, kostnader för brister i användningen

– Introduktion av nya läkemedel

Strategidokumentet finns att läsa här.

Svensk Farmaci har sökt Magnus Thyberg, chef för läkemedelsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting, för en kommentar kring nyheterna i dokumentet. Mer information senare.

Mest läst