Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Viteshot mot Region Skåne

TLV anser att Region Skåne bryter mot lagen genom avtalet med UCB Pharma om Cimzia. Nu överväger verket förbud eller föreläggande om vite för att stoppa avtalet.

I våras uppmanade Region Skånes läkemedelsenhet apoteken i regionen att lagerhålla TNF-hämmaren Cimzia UCB, och undvika att ta hem parallellimporterade varianter.

Detta eftersom landstinget tecknat ett rabattavtal med läkemedelsföretaget UCB Pharma.

Nu överväger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att besluta om förbud eller föreläggande om vite för att stoppa avtalet mellan Region Skåne och UCB, som ger regionen 15 procent återbäring på försäljning av Cimzia. Det skriver TLV i ett brev till Region Skåne, som nyhetstjänsten Pharma Online refererar i dag.

Enligt TLV strider avtalet mot lagen om läkemedelsförmåner. Dessutom strider det mot samma lag att regionen uppmanar sina förskrivare att vid förskrivning motsätta sig utbyte av läkemedel på grunder som inte är medicinska.

TLV skriver i sitt brev att det enligt lagen om läkemedelsförmåner är TLV som fastställer inköpspris och försäljningspris på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Landsting och regioner är förhindrade att ingå avtal om pris med leverantörerna av läkemedel, som tillhandahålls på öppenvårdsapotek och omfattas av läkemedelsförmånerna.

Enligt myndigheten kan en förskrivare på medicinska grunder motsätta sig utbyte av läkemedel till det billigaste. Region Skånes avtal med UCB Pharma bygger på att förskrivarna motsätter sig ett utbyte på ekonomiska grunder, vilket saknar stöd i lagen, enligt TLV.

Som stöd för att utbytet sker på ekonomiska grunder hänvisar TLV till att antalet förskrivarkryss för UCB Pharmas Cimzia var 105 i Region Skåne under januari–augusti 2012. Detta samtidigt som antalet förskrivarkryss för Cimzia i övriga län var nio under samma tidsperiod.

Anmälan om ärendet till TLV gjordes av Sveriges Apoteksförening.

Region Skåne ska skicka sitt svar till TLV senast den 17 oktober.

Mest läst