Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EMA granskar kodein till barn

På grund av risken för morfintoxicitet har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, inlett en granskning av läkemedel som innehåller kodein och används som smärtlindring efter operation hos barn.

Det är den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC, som har börjat granska läkemedel som innehåller kodein och används som smärtlindring efter operation hos barn.

Kodein omvandlas i kroppen till morfin av enzymet CYP2D6. Det är välkänt att vissa patienter omvandlar kodein till morfin mycket snabbt och de får därför en högre koncentration av morfin i blodet, vilket kan leda till toxiska effekter som andningssvårigheter.

Det har uppkommit farhågor om en ökad risk för morfintoxicitet när kodein ges till barn, som är så kallade CYP2D6 ultrasnabba metaboliserare, efter operation.

Enligt Läkemedelsverket har ett fåtal fall har rapporterats med en ovanlig men livshotande andningsdepression hos barn som är ultrasnabba metaboliserare, och som har fått kodein efter kirurgiskt avlägsnande av tonsiller eller polyper.

EMA kommer att värdera nytta/risk balansen för läkemedel som innehåller kodein när dessa används vid postoperativ smärtlindring hos barn, skriver myndigheten.

Mest läst