Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Otillräckligt svar från Apoteket om RGL

Kritiken mot arbetsförhållandena vid Apotekets lagerenhet RGL i Mölnlycke hårdnar. Farmacevtförbundets centrala skyddsombud, Lisa Ekstrand, anser att det svar som Apoteket AB har skickat till Arbetsmiljöverket inte räcker. Hon vill se en handlingsplan för hur förhållandena ska förbättras.

– Det svar som Apoteket har haft tre månader på sig att skicka in till Arbetsmiljöverket innehåller bara ett löfte om att man ska koppla in Previa för att utreda förhållandena på arbetsplatsen. De ger inga svar på de frågor vi har ställt om arbetsmiljön, eller handlingsplaner för att ta hand om de uppenbara arbetsmiljöproblem som har lyfts fram av lokala skyddsombud, av oss eller i samband med Arbetsmiljöverkets inspektion, säger Lisa Ekstrand, centralt skyddsombud vid Sveriges Farmacevtförbund.

Som Svensk Farmaci har berättat tidigare har RGL brottats med stora arbetsmiljöproblem sedan starten. Vid en inspektion i juli konstaterade Arbetsmiljöverket problem med schemaläggning och arbetstider, samt stress hos personalen på grund av hög arbetsbelastning. Även den ergonomiska arbetsmiljön konstaterades vara undermålig. Den utrustning som används har hämtats från nedlagda apotek i regionen, vilket gör att den inte är anpassad till den verksamhet som bedrivs på RGL, skriver myndigheten i sin bedömning.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver Apoteket att man nu har fattat beslut om en förändrad chefsstruktur på RGL. Dessutom fortsätter man med kartläggningarna av den ergonomiska och psykosociala arbetsmiljön.
Däremot presenterar företaget inga handlingsplaner för hur man ska komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

Inger Högstedt vid Arbetsmiljöverket som medverkade vid inspektionen på RGL vill i dagsläget inte kommentera svaret från Apoteket AB, men hon kan konstatera att den kritik som Farmacevtförbundet lade fram i samband ned sin anmälan var befogad.

– Mycket var visserligen åtgärdat när vi gjorde vår inspektion, men det fanns fortfarande en hel del att åtgärda när det gäller den fysiska arbetsmiljön, logistikfrågor, men även psykosocialt. Eftersom verksamheten är ny var det dessutom mycket ny personal på plats som behövde hitta sina roller, vilket också bidrog till situationen på arbetsplatsen, säger Inger Högstedt.

I slutet av oktober kommer Arbetsmiljöverket med ett beslut om de åtgärder Apoteket AB har vidtagit räcker, eller om det blir ett vitesföreläggande.

Mest läst