Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill minska kassationen av läkemedel

Varje år hamnar cirka 250 ton läkemedel i avlopp eller hushållssopor. Det vill Läkemedelsverket ändra på, bland annat genom effektivare läkemedelsanvändning.

Förra året fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning. Enligt myndigheten slängs uppskattningsvis 1500 ton läkemedel årligen i samband med användning och distribution. De flesta överblivna läkemedel omhändertas på rätt sätt, men cirka 250 ton hamnar i avlopp eller hushållssopor. Läkemedelsverket föreslår nu en rad åtgärder för att minska belastningen på miljön och sänka samhällets läkemedelskostnader.

Här är Läkemedelsverkets förslag i korthet:

• Utvärdera konstruktionen av läkemedelsförmånen samt systemet för generiskt utbyte (periodens vara) med avseende på hur det påverkar patienters kassation av läkemedel.
• Öka samarbetet mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för att förbättra läkemedelsanvändningen.
• Patienten ska få ut sin läkemedelslista om behandlingen ändras.
• Komplettera patientens läkemedelslista med generiska namn, läkemedelssubstans.
• Stöd användningen av startförpackningar och dosexpedierade läkemedel.
• Väg in miljörisker i bedömningen om ett läkemedel skall få säljas receptfritt.
• Underlätta för medborgarna att kasta läkemedelsavfall genom en nationell lösning.
• Genomför regelbundna nationella informationskampanjer.

Mest läst