Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill att generikautbyte får hälsoekonomisk bedömning

TLVs invändning mot branschens inlägg på DN-debatt är inte felaktig i strikt vetenskaplig bemärkelse. De resultat som presenteras ger dock starka signaler om att generisk substitution ökar risken för felmedicinering och måste därför tas på allvar. Det anser Tony Rydberg, en av medförfattarna till den studie som refereras i inlägget.

I tisdags, den 25 september, publicerade Dagens Nyheter en debattartikel från bland andra Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Läkarförbund om generikareformen, som man anser behöver justeras.

Artikelförfattarna nämner bland annat att risken för felmedicinering på grund av dagens generikasystem är mycket stor och att en publicerad studie visar att så många som 200 000 patienter i Sverige felmedicinerar varje år.

I ett svar på TLVs hemsida svarar myndigheten att siffran är en uppgift som olyckligtvis används som en sanning, trots att det finns begränsningar i studien, exempelvis i form av låg svarsfrekvens och att det finns risk att de personer som tillfrågats inte var representativa.

Tony Rydberg, vice VD vid Vårdapoteket och en av författarna bakom studien, som har publicerats i Journal of Pharmaceutical Health Services Research, anser att siffrorna inte går att vifta bort på det sätt som TLV gör.

– Det går inte att nonchalera att 7 procent av de patienter som har erfarenhet av generisk substitution och som svarat i studien uppger att de troligen har felmedicinerat till följd av generikabyte. TLV borde precis som när man bedömer läkemedel beställa en hälsoekonomisk studie för att försöka ta reda på vad detta faktiskt innebär i ökade kostnader för samhället. Det går inte att ensidigt titta på den positiva effekten på läkemedelsnotan, myndigheten borde se frågan ur ett vidare perspektiv, säger Tony Rydberg.

Tony Rydberg håller med om att det ur ett vetenskapligt perspektiv, med tanke på studiens upplägg och urval, inte går att dra slutsatsen att 200 000 personer faktiskt felmedicinerar som en direkt orsak av generiskt utbyte. Han anser dock att det är viktigt att se vad studien redovisar.

– Det studien säger är att om de 7 procent som anger att de troligen felmedicinerat på grund av generiskt utbyte skulle vara representativt för den aktuella delen av befolkningen, skulle detta motsvara cirka 200.000 individer i Sverige. Det här är inte den enda studie som har kommit fram till detta. I referenslistan omnämns fler studier som visar motsvarande fynd när det gäller omfattningen av problemet, vilket gör att problemställningen måste tas på största allvar, säger Tony Rydberg.

Mest läst