Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Generikasystemet är det stora problemet”

24-timmarsregeln fungerar inte sämre än på monopoltiden och Medstop-apotekens lagerhållning har inte försämrats - däremot försvårats. Kundernas upplevda missnöje bottnar till stor del i det problematiska generikasystemet, säger Medstops vd Fredrik Söderberg.

Apoteksbranschen och omregleringen har de senaste veckorna hamnat i skottgluggen i flera SVT-nyhetsinslag.

Kunder har bland annat beskrivit upplevda försämringar i tillgången till viktiga läkemedel.

Fredrik Söderberg, apotekskedjan Medstops vd, säger att han tar kritiken på största allvar, men menar att problembeskrivningen inte har blivit helt riktig.

– Antalet kunder som får sina läkemedel expedierade direkt ligger ungefär som före omregleringen på mellan 93 och 95 procent. Det här har alltså inte blivit sämre men inte heller bättre sedan monopolet, vilket vi inte är helt nöjda med, säger Fredrik Söderberg.

– Vi har idag större lager på våra apotek än på monopoltiden, både i kronor och i antal varunummer. 24-timmarsregeln är i många fall omöjlig för apoteken att efterleva men den fungerar faktiskt inte sämre än på monopoltiden, vilket man får intrycket av i rapporteringen, säger han.

Men flera patientföreningar, förskrivare och enskilda apotekskunder vittnar ju om upplevda försämringar. Vad beror det på?

– Antagligen en hel rad faktorer. Skärpningen av reglerna för generikautbyte som skedde samtidigt som omregleringen har gjort det svårare för apoteken och kunderna. Att insynen i andra apoteks lagersaldo har försvunnit har också upplevts som en försämring. Bytena av IT-stöd på apoteken och vissa nyetablerade apoteks svårigheter att bygga rätt lager i början är andra förklaringar, säger Fredrik Söderberg.

– Att vi inte idag har en bättre servicegrad än på monopoltiden är ändå lite av ett misslyckande. Vi vill självklart förbättra servicen, det ligger i sakens natur. Ett smidigare och mer patientsäkert system för generikabyte vore den enskilt viktigaste förändringen för att nå dit. På så vis skulle vi kunna höja vår servicegrad och minska de problem som både vi och våra kunder upplever idag.

Mest läst