Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kostsam försening av dos-skifte

Svensk Dos AB:s troliga övertagande av dos i Mellansverige försenas med nio månader. Landstingen anlitar i mellanperioden Apoteket AB – som passat på att höja priset. Landstingen förlorar 12 miljoner kronor på förseningen.

De sju landstingen i den så kallade sjuklövern (Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland) var i januari först med att upphandla dosdispenserade läkemedel på den konkurrensutsatta marknaden.

Landstingen valde den nya aktören Svensk Dos AB i Uppsala som erbjöd ett ”nollbud”, det vill säga utan så kallad dospeng.

Beslutet överklagades dock av aktören Apotekstjänst och ärendet är fortfarande inte avgjort. Det ligger fortfarande för avgörande hos Kammarrätten i Jönköping.

Fördröjningen gör att landstingen inte vet med säkerhet vilken aktör som ska ta över doshanteringen den 1 januari 2013 (ursprungligen var skiftet tänkt att ske redan den 1 oktober i år).

– En ny dosaktör behöver nio månader från undertecknat avtal till verksamhetsstart, och ännu finns inget avtal. Därför har vi tvingas förhandla med Apoteket AB om ett nytt avtal för de första nio månaderna 2013. I den vevan har Apoteket AB passat på att höja priset från 6,20 till 7 kronor, säger Inger Nyblom Hermansson, upphandlare på Landstinget Västmanland.

– Jag tycker att det är skandalöst. Apoteket utnyttjar att de fortfarande de facto har monopol. I andra upphandlingar har de ju erbjudit betydligt lägre dospeng. Men vi har ju inget val, patienterna måste ju få sina mediciner.

Enligt Inger Nyblom Hermansson förlorar landstingen totalt 12 miljoner kronor 2013 på det nya avtalet med Apoteket AB, jämfört med om Svensk Dos skulle ha tagit över vid årsskiftet.

– Det är fruktansvärt. Det handlar ju om våra skattepengar, säger Inger Nyblom Hermansson.

Hon är också kritisk till domstolsväsendets långsamma handläggning.

– Det är helt förödande för oss. Jag har fått väldigt vaga besked från Jönköping. Men när jag ringde igår blev jag i alla fall utlovad ett beslut senast den 19 oktober, säger Inger Nyblom Hermansson.

Mest läst