Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stora kedjor saknar farmacevter i ledning

Två av de tre största apotekskedjorna i Sverige saknar farmacevter på ledningsnivå. De riskerar anseende och trovärdighet, anser Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Som Svensk Farmaci kunde berätta förra veckan blir Apoteket AB helt utan farmacevter i företagsledningen nu när Annema Paus, vd för Apoteket Farmaci, slutar. Situationen har varit densamma under en tidigare period på 00-talet.

Apoteket AB är dock inte den enda apotekskedja som saknar farmacevtisk kompetens i toppen. På Kronans Droghandel är situationen densamma.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund anser att utvecklingen är mycket beklaglig.

– Man tänker fel när man utesluter farmacevter ur ledningsgrupperna, man riskerar kedjornas anseende, trovärdighet och berättigande som en del av hälso- och sjukvårdskedjan. För att behålla sin ställning och vara en självklar aktör med uppdraget att säkra patienternas läkemedelsanvändning i ett längre perspektiv behövs farmacevter i den högsta ledningen, säger hon.

Hon har förståelse för att det naturligtvis även behövs andra kompetenser i en företagsledningsgrupp, för att hantera personalfrågor, sortiment, marknad, ekonomi och affärsutveckling. Dessa kompetenser kan dock, enligt Kristina Niemi, inte ersätta det farmacevtiska kunnandet, som är kärnan i kedjornas verksamhet.

– Den viktigaste rollen för en farmacevt i en ledningsgrupp är kompetensen kring det famacevtiska regelverket och förmågan att kunna bryta det mot andra viktiga frågor om exempelvis kvalitet, sortiment, öppettider, rationaliseringar, ekonomi, med mera, som påverkar verksamheterna.

– Det är lätt att tro att av tio frågor på agendan för en ledningsgrupp så är det bara en fråga som kräver farmacevtisk kompetens. Men även beslut i de övriga nio frågorna kopplat till ekonomi, marknadsföring, etablering, sortimentsbreddning, affärsutveckling, med mera, så finns ett farmacevtiskt perspektiv som måste beaktas. Åtminstone om man på lång sikt vill säkra den farmacevtiska verksamheten och befästa apotekens roll som en del i hälso- och sjukvårdskedjan. Jag har själv varit chefsfarmacevt i ledningsgruppen för ICA:s apotekskedja Cura och vet hur viktig den rollen är, säger Kristina Niemi.

Andreas Rosenlund, journalist och kommunikationsdirektör på Kronans Droghandel, sitter själv i företagets ledningsgrupp. Han anser att det finns flera sätt att säkerställa att farmacevtisk kompetens genomsyrar verksamheten. Han tycker inte att det faktum att ledningsgruppen saknar farmacevtisk kompetens är ett problem.

– I vår ledningsgrupp har vi samlat den kompetens som är nödvändig specifikt för att leda verksamheten. Många har också lång erfarenhet av apoteksbranschen. Även om många viktiga beslut fattas av ledningsgruppen måste de förankras i verksamheterna för att de ska kunna genomföras. Vi har också flyttat kvalitetsarbetet närmare driften för att säkra att det genomsyrar det dagliga arbetet på apoteken, säger Andreas Rosenlund.

Mest läst