Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik från läkarhåll mot Apotekets satsning på tester

Karin Träff Nordström, allmänläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, kritiserar Apotekets storsatsning på självtester. "Jag blir bara trött när jag hör om det. Apoteken kan börja med att se till att ha läkemedel hemma när patienterna kommer in", säger hon.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan gör Apoteket AB en storsatsning på självtester under hösten. Karin Träff Nordström, allmänläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, är kritisk.

– Problemet med självtester är att man skapar onödig oro och gör att personer som egentligen är friska söker vård. Det tar i sin tur resurser från de patienter som verkligen behöver vård. Jag blir egentligen bara trött när jag hör om det här. Screening ska utföras i vården där man kan genomföra standardiserade analyser och även ta hand om undersökningsresultaten, säger Karin Träff Nordström.

Hon konstaterar att studier har visat att närmare 90 procent av alla över 40 år kan betraktas som sjuka i någon mening, utan att de för den skull behöver sjukvård.

Detta tillsammans med att de som utför testerna saknar kompetens att ta hand om de resultat som olika undersökningar visar är det viktigaste skälen till att hon är kritisk mot screening utanför vården.

Hon nämner exempelvis att många kan må alldeles utmärkt, trots att de har en tumör i ett tidigt skede som inte behöver åtgärdas, eller ett blodsocker som är lätt förhöjt.

När det gäller friska personer där screening visar lätt förhöjda blodsockervärden anser Karin Träff Nordström att det är viktigt att inte ha för bråttom med att ställa diabetesdiagnos, starta upp regelbunden blodprovstagning och medicinering, med allt var det innebär. Istället bör man avvakta och se om något händer, eller om individen fortsätter att må bra.

Ett annat exempel som hon anser belyser problemet med självtester på ett tydligt sätt är när man utför screening av högt blodtryck på apotek eller hos tandläkaren.

– Det säger sig självt. Vem har inte ett högt blodtryck vid ett tandläkarbesök? Standardiserad screening är svår att genomföra, även för oss i vården. Därför tycker jag att var och en ska göra det den är bra på. Apoteken kan exempelvis börja med att se till att ha läkemedel hemma när patienterna kommer in, säger Karin Träff Nordström.

Hon medger dock att det finns tillfällen då screening för att hitta sjukdom gör nytta, som mammografiscreening och test av prostataspecifikt antigen, PSA, hos män som har prostatacancer i släkten.

Även om det också finns självtester som fyller en viss funktion anser hon att man inte ska krångla till det i onödan.

– Mår man bra så ska man inte leta tecken på sjukdom och mår man dåligt ska man söka sjukvård. Jag kan inte se nyttan med att en person som känner sig frisk undersöker sitt blodtryck eller blodsocker, säger Karin Träff Nordström.

Svensk Farmaci söker idag Apoteket AB för en kommentar till kritiken.

Fakta om Apotekets kampanj:

Testerna i satsningen från Apoteket AB är indelade i fyra kategorier: Problem, Överkänslighet, Graviditet/fertilitet och Tjänster/Håll koll.

I den första kategorin, Problem, finns tester av urinvägsinfektion, klamydia, klamydia+mykoplasma, bakterie- och svampbesvär i underlivet, vinterkräksjuka och borrelia.

Inom segmentet Överkänslighet finns tester för laktosintolerans och gluten.

Inom graviditet/fertilitet ska tester och monitorer av graviditet, ägglossning och fertilitet marknadsföras inom egna och andra varumärken.

Inom området ”Tjänster/håll koll” finns Apoteket AB:s tjänstekoncept allergikoll, blodsockerkoll, blodtryckskoll, formkoll och hjärt- och kärlkoll. I detta sortiment finns även tre typer av blodtrycksmätare och en bioimpedansvåg från Omron.

Mest läst