Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skutholm vid rodret

Snart försvinner Apoteket Farmaci med nära 1000 anställda som bolag. Lars Skutholm är mannen som ska ratta det nya affärsområde inom Apoteket som ersätter dotterbolaget.

Den 1 oktober tar Lars Skutholm plats som chef för Apoteket AB:s nya affärsområde Vård & Företag, som ersätter dotterbolaget Apoteket Farmaci.

– Målet för den verksamhet som vi nu ska utveckla är att se hela patientflödet och att följa med patienten med olika tjänster under hela sin resa i vården. Vi ska erbjuda tjänster från det att patienten kommer till öppenvården, slussas vidare till slutenvården och sedan kommer till sin hemmiljö, säger han.

Eftersom han ännu inte har börjat på nya tjänsten vill han inte vara detaljerad i sina beskrivningar av det nya affärsområdet. Men en huvuduppgift är att vända utvecklingen med minskande marknadsandelar som Apoteket Farmaci har tampats med. Det handlar både om att behålla gamla kunder och att hitta nya.

– Jag tycker att konkurrensen på den omreglerade marknaden är spännande, eftersom det ger kunderna ett val. Nu har vi en helt ny marknad med nya förutsättningar och nya krav. Därför behöver vi både arbeta med att bli bättre på det vi gör och att öka takten, säger Lars Skutholm.

En nyckelfaktor för att nå målet är att arbeta med högre kvalitet på tjänsterna – snarare än att konkurrera med priser.

– Vi har stor förståelse för att landstingen har fokus på sina läkemedelskostnader. Priset är en konkurrensfaktor, men det är inte den enda vi har att hantera, säger Lars Skutholm.

Det är ännu oklart exakt hur många farmacevter inom Apoteket Farmaci som kommer att mista sina jobb i samband med den organisatoriska förändringen.

Mest läst