Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Risker med omreglerade marknader enligt rapport

Liberalisering av apoteksmarknader förväntas ofta ge bättre tillgänglighet och lägre priser. Men enligt österrikiska Gesundheit Österreich kan den här typen av omregleringar också orsaka konsekvenser i en oönskad riktning.

Det österrikiska hälsoinstitutet Gesundheit Österreich har på uppdrag av den danska apotekarföreningen analyserat omregleringen och liberaliseringen av apoteksmarknader i fem länder, Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Norge, samt även undersökt situationen på hårdare reglerade marknader i Danmark, Finland, Österrike och Spanien.

Ett av huvudfynden i rapporten är att de förväntningar, som ofta knyts till en liberalisering är att konkurrensen ska öka, tillgängligheten ska bli bättre, priserna ska bli lägre, samtidigt som kvaliteten på verksamheterna kvarstår på samma nivå eller förväntas öka.

Enligt rapporten är detta dock inte alltid fallet. Risken är istället att tillgången på läkemedel blir ojämn, exempelvis för att man får en förtätning av apotek i städer, medan det blir färre på landsbygden, eller att läkemedel inte alltid finns i lager när patienten kommer in. En annan effekt, enligt rapporten, är att stora kedjor ofta får en dominerande position på avreglerade marknader.

Rapporten pekar också på att liberalisering av apoteksmarknader inte nödvändigtvis leder till lägre priser. Effekten kan bli den motsatta, exempelvis på handköpsvaror, när apoteken behöver öka sina vinster. Enligt Gesundheit Österreich finns det även tecken på att kvaliteten på apoteksservicen kan drabbas på liberaliserade marknader.

Mest läst