Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket bromsar – men kan få gasa igen

Om några år kan Apoteket AB komma att behöva rekrytera lika snabbt som man nu bantar. Läs Svensk Farmacis exklusiva intervju med Apoteket AB:s vd Ann Carlsson och två av hennes företrädare om Apoteket AB och den nya, mindre stabila arbetsmarknad som många farmacevter nu möter.

Efter att ha förlorat cirka 600 apotek vid omregleringen av apoteksmarknaden står Apoteket AB nu inför nya omvälvande förändringar – läs mer i artiklar länkade nedan. Den tidigare monopolisten har i flera landsting och regioner tappat uppdraget att leverera dosläkemedel och läkemedel till vården, och företaget tvingas att anpassa sig efter den nya verkligheten.

– Ett antal offensiva konkurrenter har tagit både hela landsting och delar av upphandlingar. I samma stund som de nya avtalen är klara och vi har förlorat en upphandling påbörjar vi neddimensioneringen av vår verksamhet, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket AB.

En stor grupp som berörs är personer som arbetar på sjukhusapotek i landsting där Apoteket nu har förlorat upphandlingar – i många fall farmacevter.

Apoteket AB hade tidigare elva dosapotek. Av dem finns i dag finns sju kvar. Enligt Ann Carlsson har det inte beslutats om att lägga ner fler dosapotek (i skrivande stund, reds anm. Nu är besluten fattade, se artikel länkad nedan).

– Vi har under två års tid jobbat med att konsolidera dosapoteken och rationaliserar fortfarande efter den planen, säger hon.

Hon påpekar att omstruktureringsprocessen inom företaget kommer att pågå framöver och att varje ny upphandling innebär nya prövningar av kompetens och personalstyrka.

Men att verksamheten skulle konkurrensutsättas var förstås ingen överraskning.

– Vi har vetat hur långa avtal vi har suttit på, men vi har inte känt till vad de nya upphandlingarna skulle innehålla, säger Ann Carlsson.

Åke Hallman, tidigare vd för Apoteket AB (då Apoteksbolaget) och nu konsult på Samhällsinsikt AB, ser de stora nedskärningarna inom Apoteket AB som en logisk utveckling.

– Börjar man med ett monopol som Apoteket Farmaci hade, då kan det bara gå åt ett håll, man blir av med marknadsandelar. Dessutom börjar landstingen ta över mer ansvar själva, säger han.

– De som slår Apoteket Farmaci på fingrarna i upphandlingar gör det genom att visa en högre effektivitet med lägre priser. Har man bara en stor kostnadsmassa, löner, då är det anställningar som får stryka på foten.

De som i dag jobbar inom Apoteket Farmaci kan, förutom att riskera varsel, komma att utsättas för ökade effektivitetskrav, tror Åke Hallman.

Även Arne Björnberg, operativ chef för Health Consumer Powerhouse och tidigare vd för Apoteket AB, ser framtida utmaningar för bolaget.

– Dosmaskinerna är konstruerade för att försörja sjukhusavdelningar och är manuellt arbetsintensiva, det gör att Apoteket AB har svårt att kostnadskonkurrera, säger han.

Men han anser inte att det borde vara svårt att rationalisera i företaget. Nu, liksom under hans tid inom Apoteket AB, är det främst huvudkontoret och andra delar ovanför apoteksnivån som måste bantas, anser han.

– Huvudkontoret bestod då av 500 personer och till det ytterligare personal på regionala kontor. De som köpte 170 apotek behövde inte ta med sig något av det vilket innebar att gamla Apoteket AB satt med ett ganska tungt kostnadsskärningskrav bara för att få ner overheaden, något som man nu till stor del också genomfört, säger han.

Att dosverksamhet och läkemedelsförsörjning numera hanteras genom tidsbegränsade avtal innebär att farmacevter i högre grad tvingas anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden.

Om några år kan till exempel Apoteket AB komma att behöva rekrytera lika snabbt som man nu bantar.

– Det måste vi vänja oss vid. Arbetsgivaren kommer mer än idag att vara något som varierar över tid för många av våra medlemmar, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

I grunden är hon positiv till konkurrensutsättningen – rörligheten på arbetsmarknaden är till godo både för branschen, som utvecklas med nya aktörer, och för arbetstagarna och deras löneutveckling.

– Men visst är det dubbelt för farmacevterna. Dels finns möjligheten att utvecklas hos nya arbetsgivare, dels risken att tvingas till oönskade förändringar. Framtidens arbetsgivare riskerar att, som Apoteket AB i nuläget, snabbt tappa viktig kompetens som det sedan är svårt att bygga upp.

– Nu ska de nya aktörerna bygga upp nya dosapotek och ta över ansvaret för leveranserna. Vi vet ännu inte riktigt hur eller med vilken personal. Det klart att det är oroligt. Den här första omgången är avgörande för hur patientsäkert det är att ha upphandlingsförfarande på dosverksamheten, säger Kristina Niemi.

FOTNOT: Artikeln publicerades i modifierad form i Svensk Farmaci nr 4/12, som kom ut för cirka två veckor sedan.

Mest läst