Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket Farmaci upphör

Apoteket Farmaci upphör som bolag, och verksamheten samlas i en ny enhet: Vård & Företag. Det är en av komponenterna i Apoteket AB:s omorganisation som Svensk Farmaci nu kan berätta mer om.

Omorganisationen, som ska börja gälla senast den 1 januari 2013, har nu presenterats internt.

Förändringarna innebär bland annat slutet för dotterbolaget Apoteket Farmaci. Som Svensk Farmaci skrivit tidigare är Apoteket Farmaci på väg att fasas ut som varumärke, men nu ska alltså dotterbolaget upphöra helt.

Landstings-, kommun- och företagsaffärerna samlas istället under ett nytt paraply – Vård & Företag.

I övrigt får affärsområdet Konsument nu ett ”större försäljningsfokus”. Kundservice flyttas in under paraplyet Konsument.

Det nuvarande affärsområdet Sortiment & Inköp ”renodlas till en mer kundfokuserad organisation” och får det nya namnet Sortiment & Marknad.

En ny verksamhet för externa relationer och press ska också etableras. HR-avdelningen får ansvaret för den interna kommunikationen.

Några andra verksamheter inom företaget byter också namn. Nya Affärer byter exempelvis namn till Affärsutveckling. Här samlas nu all affärsutveckling inklusive tjänster.

Målet med förändringen är att ”skapa en kundorienterad organisation med fokus på försäljning”, som har ”tydliga ansvar, mandat och snabba beslutsvägar samt struktur och arbetssätt som möjliggör kreativitet”.

Överlämningen från den tidigare till den nya organisationen ska ske successivt under hösten.

Mest läst