Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dyra läkemedel blir förlust för apotek

Svenska apotek får bara 27 procent av den ersättning som de norska apoteken får när ett läkemedel för 5 000 kronor lämnas ut, enligt TLV. Den låga avansen på dyra läkemedel kan vara en dold faktor i debatten om tillgänglighet. Även Statskontoret lyfter fram problemet i en rapport. UTÖKAD 12 SEPT

SVT sände förra veckan en serie nyhetsinslag där tillgängligheten till läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden ifrågasattes.

Rapporteringen tog utgångspunkt i patientföreningar med fleras missnöje, men inriktningen på bevakningen har kritiserats i Dagens Nyheter och av branschfolk.

En möjlig ”dold” bidragande förklaring till låg lagerhållning på apoteken kan vara den jämförelsevis låga ersättningen vid försäljning av dyra läkemedel i Sverige, i kombination med en begränsad returrätt.

I TLV:s rapport om handelsmarginalen från i våras gjordes en jämförelse mellan utformningen av apotekens handelsmarginal i Sverige, Norge och Danmark.

Den visar att Sverige, genom att i princip behålla det system som fanns före omregleringen, har ersättningsnivåer till apoteken som avviker kraftigt från dessa båda grannländer.

För ett originalläkemedel med inköpspriset (AIP) 50 kronor är ersättningen till apoteket klart högst i Sverige – 41,50 kronor – mot 22 kronor i Norge och 21 kronor i Danmark.

För ett originalläkemedel med ett AIP på 500 kronor är apotekens ersättning ganska jämförbar i alla länder: 57 kronor i Sverige, 64 kronor i Norge och 59 kronor i Danmark.

Men när ett originalläkemedel för 5 000 kronor expedieras får apoteken bara 147 kronor i Sverige, att jämföra med 534 kronor i Norge och 442 kronor i Danmark.

De dyra läkemedlen kan i vissa fall bli en ren förlustaffär för apoteken.

Riktigt dyra preparat driver nämligen upp apotekets omsättning.

I franchiseliknande affärskoncept styr omsättningen den serviceavgift som apoteken betalar till det centrala bolaget.

Problematiken gäller åtminstone i Apoteksgruppens affärsmodell, vilket Svensk Farmaci kunde berätta för ett drygt år sedan.

Även Statskontorets rapport från i maj bekräftar att lagerhållning av dyra läkemedel upplevs som ett ekonomiskt risktagande av apoteken.

“Flertalet av de aktörer som Statskontoret intervjuat har lyft fram att handelsmarginalen på dyra läkemedel är mycket låg … Ett enskilt läkemedel kan kosta flera tusen kronor men den maximala ersättningen är 167 kronor. Detta innebär att det är en större ekonomisk risk för ett apotek att beställa hem dyrare läkemedel. Apoteksaktörerna har pekat på att en följd av detta är att det enskilda apotekets incitament att lagerföra dyra läkemedel minskar, särskilt om det inte är möjligt att returnera läkemedlet eller om hållbarheten är kort”, skriver Statskontoret i rapporten.

Mest läst