Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Danmark möjlig förebild för enkel genomgång

Den danska modellen där apoteksanställda apotekare leder läkemedelsgenomgångar på sjukhem är ett spännande initiativ. Men modellen är inte direkt överförbar till Sverige, anser Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

Igår berättade svenskfarmaci.se om ett projekt i Köpenhamn där 30 inhyrda apotekare från apotek ska leda läkemedelsgenomgångar på danska sjukhem.

Totalt ska 2000 genomgångar genomföras före årsskiftet.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund, tycker att upplägget är spännande.

– Det här är en intressant professionell utveckling av yrkesrollen för apotekare på öppenvårdsapotek. Deras breda kunskap om hur läkemedel används i vardagen kan här komma samhället till större nytta, säger han.

Clary Holtendal är professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

– De kliniskt verksamma apotekarna har en relevant utbildning för uppgiften och arbetar redan idag framgångsrikt med läkemedelsgenomgångar på många håll inom den svenska sjukvården, säger hon.

Hon tycker att det är tänkvärt att Socialstyrelsens nya föreskrift om läkemedelsgenomgångar delar in genomgångarna i två typer, fördjupad och enkel.

– Man skulle kunna tolka det som att de fördjupade genomgångarna är tänkta att utföras enligt traditionell modell i samarbete med olika professioner som arbetar i team på någon form av boende.

– För den enklare anges ingen särskild lokalisation utan den borde kunna genomföras i samarbete med öppenvårdsapotekare, exempelvis på apoteket eller vårdcentralen. Det förutsätter dock att all relevant information om patientens läkemedel finns tillgänglig. Här skulle den danska modellen kunna vara en inspirationskälla, säger Clary Holtendal.

Mest läst