Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksfarmacevt leder genomgång efter nytt avtal

Via ett nytt avtal med Köpenhamns kommun ska 30 apotekare från apotek genomföra 2000 läkemedelsgenomgångar på danska sjukhem före årsskiftet.

Läkemedelsgenomgångar till äldre aktualiserades nyligen när Socialstyrelsen presenterade sin skärpta föreskrift.

Frågan är högaktuell även i våra nordiska grannländer. Det framgick med tydlighet på Nordisk Farmacevtunions möte på Island i slutet av förra veckan, ett möte som Svensk Farmaci bevakade på plats.

I Danmark har Köpenhamns kommun nu tagit initiativ till ett avtal med 17 lokala apotek, som ska leda till 2 000 genomförda läkemedelsgenomgångar innan årsskiftet. 30 apotekare från de 17 apoteken väntas ingå i projektet.

Genomgångarna sker genom att den apoteksanställda apotekaren besöker sjukhemmet och går igenom patienters läkemedelsanvändning tillsammans med vårdpersonalen. Resultatet blir förslag till förändringar som slutligt värderas och eventuellt implementeras av ansvariga läkare.

Kommunen har nu för avsikt att också teckna ett aktivitetsavtal med kommunens praktiserande läkare. Dessutom har kommunen anställt en läkare som praxiskonsulent på deltid, med uppgift att understödja samarbetet.

– Med det här avtalet ger vi läkemedelsområdet ett markant lyft till gagn för de äldre. Att ta in apoteksfarmacevter på sjukhemmen gör att vi för in en högre kompetens på läkemedelsområdet vilket kommer att ge bättre kännedom om preparaten hos vårdpersonalen och antagligen att färre läkemedelsrelaterade problem uppstår, säger Jens Egsgaard, sundhedschef på kommunen, till den danska tidskriften Farmaci.

Ett antal konkreta mål har satts upp för projektet:

– Antalet läkemedelsrelaterade inläggningar ska minska.

– Minst hälften av de upptäckta läkemedelsrelaterade felen skall accepteras och korrigeras av förskrivande läkare.

– Antalet ”oavsiktliga händelser” med koppling till medicineringen ska reduceras med 60 procent.

– Sjukhemspersonalen ska uppleva att de fått ökad kunskap om läkemedel.

Arbetsmodellen har under våren utvärderats i ett pilotprojekt på sjukhemmet Klarahus på Nörrebro i Köpenhamn.

Modellen bygger på att alla involverade apoteksfarmacevter genomgår en obligatorisk kurs där en examen ingår. Kursen är en uppdragsutbildning som anordnas av Syddansk universitet.

Mest läst