Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Listar kompetenser för nya apotekare

Kompetens inom klinisk farmaci och förmåga att genomföra läkemedelsgenomgångar är viktiga kompetenser för framtidens apotekare. Det visar en studie från Lunds universitet.

Inför starten av den nya apotekarutbildningen vid Lunds universitet har bland andra Tommy Eriksson apotekare och docent i Lund genomfört en studie av vilka kärnkompetenser framtidens apotekare behöver. För att göra detta genomfördes intervjuer och möten med 40 experter som fick lista nödvändiga kompetenser. Efter en analys av önskemålen fick experterna vid två tillfällen även poängsätta kvalifikationerna enligt en fyragradig skala.

Listningen av nödvändiga kompetenser resulterade i 600 olika förslag, som vid en genomgång kunde reduceras till 120 kompetenser. Ytterligare fem kompetenser kompletterades till listan efter en genomgång och efter ytterligare en genomgång kunde listan reduceras till 48 kompetenser, som gruppen anser att studenterna behöver i sin utbildning.

Bland de högst graderade kompetenserna nämns goda kunskaper om de flesta läkemedelssubstanser och deras användningsområden, kompetens när det gäller att hitta information om läkemedel, förstå principerna för evidensbaserad behandling, att bemöta patienter och deras anhöriga med respekt, förmåga att se sina egna begränsningar, med mera.

– Det här är den första svenska studien av denna typ. Den visar bland annat att apotekares kompetens inom klinisk farmaci och förmågan att göra läkemedelsgenomgångar värderas högt. Dessutom värderas olika typer av generisk kompetens högt, kommenterar Tommy Eriksson.

Mest läst