Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Få nyheter om emotsedd apoteksutredning”

LEDARBLOGGEN: Svensk Farmacis chefredaktör Nils Bergeå Nygren bloggar om Sofia Wallströms lägesrapport från apoteks- och läkemedelsutredningen på Apoteksmässan idag - med mera.

Sofia Wallströms lägesrapport från apoteks- och läkemedelsutredning i Kista idag innehöll inte många nyheter.

De kommande förslagen är inte huggna i sten och först framåt skiftet oktober/november får vi veta mer.

Men att kostnaderna för de något äldre men fortfarande patentbelagda läkemedlen – exempelvis TNF-hämmarna – lyftes fram som ett tydligt problemområde var ingen överraskning.

Det här ett segment där det borde finnas utrymme för bättre prispress – inom ramen för en fortsatt värdebaserad prissättning.

Läs mer om landstingens kontroversiella prisförhandlingar inom det här området i tidigare artiklar och blogginlägg.

I temat i tryckta Svensk Farmaci nummer 4, som nådde läsarna förra veckan, satte vi lampan på några av de viktigaste olösta frågorna efter omregleringen. Flera av dem omfattas av Wallströms utredningsuppdrag.

Den nya apoteksmarknaden är turbulent på flera sätt, vilket många av Sveriges Farmacevtförbunds medlemmar vittnar om.

Ändå är det nu relativt sett lite stiljte inom öppenvårdsapotek jämfört med de förändringar som den offentliga vårdens läkemedelsförsörjning och dos nu står inför.

Inom dos lämnar vi snart en verklighet där regionala dosapotek varit de självklara naven. I stället ska dostransporter gå kors och tvärs i landet.

Skåne och Värmland ska få sina dosförpackade läkemedel från Uppsala.

Dostunga Västra Götaland ska försörjas från Lidingö.

Växjö får antagligen dosremsor från Örebro.

Apoteket AB får behålla ungefär halva landet, men lyckades ironiskt nog vinna ett stort kluster i södra Sverige där bolaget häromåret rationalise¬rade bort sitt enda dosapotek (Linköping).

Som om dosproblemen vid skiftet till Pascal inte skulle räcka finns det klara risker i närtid med den här komplexa konkurrensutsättningen.

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: Låt oss hoppas att prispress och nyskapande lösningar blir kontentan av den här reformen, snarare än bristande leveranssäkerhet som drabbar vårdkedjan och patienterna.

Nils Bergeå Nygren

Mest läst