Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apotekarstudenter måste ut i vården”

Det är orimligt att apotekare kan gå igenom sin utbildning utan att ha satt sin fot i sjukvården. Inför minst fem veckors praktik där studenten under handledning genomför läkemedelsgenomgångar i vården, anser Tommy Eriksson, apotekare och docent i Lund.

Tommy Eriksson är en av den kliniska farmacins förgrundsfigurer och nyligen initiativtagare till den förkortade nya apotekarutbildningen vid Lunds universitet som riktar sig till tidigare anställda vid Astra Zeneca.

Universitetet har också långt gångna planer på att starta ett “vanligt” apotekarprogram.

I en aktuell studie, publicerad i tidskriften Pharmacy Education, har Tommy Eriksson och tre medarbetare ringat in kärnkompetenser som nyexaminerade apotekare behöver för att anställas.

Läs mer om studien i en artikel här på sajten senare i veckan.

Studien ger bland annat stöd för ett ökat inslag av klinisk farmaci i utbildningen. Tommy Eriksson tycker att det är orimligt att en apotekare idag kan gå igenom sin utbildning i princip utan att ha satt sin fot i sjukvården.

– Det är ju i vården läkemedel ordineras och andra beslut om läkemedel tas. Det borde finnas krav på minst fem veckors praktik där apotekaren under handledning genomför läkemedelsgenomgångar och stämmer av patienters aktuella läkemedelsbehandling.

– När det nu dessutom finns en föreskrift från Socialstyrelsen där apotekaren nämns så finns det inte längre några ursäkter, säger Tommy Eriksson.

Han tror att Sverige står inför en explosion i behovet av kliniska apotekare, analogt med utvecklingen i Region Skåne.

– I Skåne har man bestämt att det ska finnas en läkemedelsexpert, det vill säga en apotekare, klinisk farmakolog eller geriatriker, vid läkemedelsgenomgångarna. Genomgångar ska genomföras enligt en viss modell och uppfyller man inte måltalen undanhålls pengar från verksamheten. 20 apotekare har nu anställts för dessa uppgifter och fler är på gång, säger Tommy Eriksson.

– Det finns en politisk majoritet för införandet av klinisk farmaci i Skånevården. I en debattartikel i Kvällsposten i somras utmanade Skånepolitikerna andra landsting att följa efter.

Hur mycket exponeras studenterna på det nya apotekarprogrammet i Lund med sjukvården under utbildningen?

– Vi har sex veckors praktikblock inlagt, utöver de 20 veckornas apotekspraktik. Detta gäller både för den nedkortade apotekarutbildningen som går nu och i det ordinarie apotekarprogram som vi planerar för, säger Tommy Eriksson.

Mest läst