Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppstickare växer i rekordfart

Apoteksaktören Apoex i Stockholm, som ska försörja hela den offentliga vården i Stockholm med läkemedel från i höst, är en växande arbetsplats för farmacevter. Bolaget är nu ett av Sveriges snabbast växande nya företag alla kategorier.

Apoex startades 2009 av bröderna Jens och John Patrick Berlips, civilingenjör respektive läkare, som en nytänkande distanshandelsaktör.

Nu är bolaget ett av Sveriges snabbast växande nya företag alla kategorier, och kommer att mångdubbla sin omsättning när det i höst tar sig an ett jätteuppdrag – att försörja sjukvården inom Stockholms läns landsting, SLL, med läkemedel under fyra år.

Apoex omsättning på 87 miljoner kronor det första ordentliga verksamhetsåret förvandlades till 220 miljoner i år. Tack vare SLL-uppdraget lär raketexpansionen fortsätta ett tag.

– Nästa år kommer vi antagligen att landa kring 750 miljoner kronor och året därpå går vi nog över miljarden, uppskattar John Patrick Berlips, operativ chef på Apoex.

Den ursprungliga affärsidén, som fortfarande finns kvar, var att etablera ett distansapotek inriktat mot privatpersoner.

Via nära samarbete med vårdaktörer har Apoex fått igång den verksamheten, men bara i liten skala.

Bolaget levererar läkemedel till patienter i samband med hemgång från vårdavdelningar, och direkt till hemmet i samarbete med hemsjukvård/hemtjänst.

– Idén var att nå kroniskt sjuka utanför apodosflödet. Men det har varit svårare än väntat att slå sig in, säger Jens Berlips, civilingenjör och vd på Apoex.

Inriktningen på privatkunder har därför fått stå tillbaka till förmån för två andra verksamhetsgrenar som gått som tåget: Läkemedelsdistribution direkt till företagskunder och ett antal större avtalsuppdrag om läkemedelsförsörjning till landsting och myndigheter.

I dagsläget försörjer Apoex över 1 300 företagskunder inom sjukvård, tandvård och djursjukvård med läkemedel – produkter som kunderna rekvirerar via ett beställningsstöd som bolaget utvecklat.

På avtalssidan finns Statens institutionsstyrelse och inom kort alltså Sveriges största landsting på kundlistan.

Utöver detta har företaget ett fjärde ben: utveckling av IT-lösningar åt vården. Apoex har utvecklat e-receptstöd och ett journalsystem till de statliga distriktsveterinärkliniker som sorterar under Jordbruksverket.

Men den överskuggande utmaningen för Apoex i nuläget är jätteuppdraget att försörja sjukvården i SLL med läkemedel.

Avtalet träder formellt i kraft redan den 1 december i år. Landstinget uppskattar att det nya avtalet innebär en kostnadsreduktion på 50-100 miljoner på helårsbasis.

Att ge sig in i det upphandlingsracet var ingen självklarhet för Apoex – men de kreativa bröderna såg det som en lockande möjlighet.

Den egna personalens höga kompetens och motivation var en avgörande faktor.

– Vi var med på den första hearingen och sa internt att vi skulle vara med om vi var framme när upphandlingsunderlaget kom ut. Det var vi också, men det var en starkt gynnsam faktor för oss att upphandlingen försenades, säger Jens Berlips.

För att klara uppdraget bygger företaget nu upp en stor ny läkemedelsdepå i Ulvsundaområdet i Bromma utanför Stockholm, se artiklar länkade nedan.

I Västra Götaland har skiftet av vårdens läkemedelsförsörjning varit problematiskt – och det för en befintlig aktör.

Hur ska en ny spelare som Apoex klara ett så stort och komplext uppdrag på så kort tid?

– Vi försörjer redan i dag ett antal vårdenheter i SLL i en pilotverksamhet. Det kommer sedan att ske en successiv upptrappning från den 1 oktober till mitten av februari. Vi presenterade den här stegvisa strategin tidigt för landstinget och det tror jag föll i god jord. Vi skulle inte mäkta med att starta i hela landstinget över en natt, säger Jens Berlips.

– Vi har bland annat ett kunskapsutbyte med en europeisk aktör med liknande uppdrag. Vi har också bevisat att vårt koncept fungerar i miniatyr. Under en relativt lång tid har vi tagit höjd för att klara det här uppdraget. Den prisnivå som vi erbjudit är inget vi snickrat ihop snabbt utan det ligger många beräkningar, tankegångar och second opinions bakom.

Apoex har rekryterat branschfolk inför uppdraget från bland annat Tamro, Apoteket Farmaci och sjukvården.

På anställningslistan som nu omfattar cirka 40 personer finns ett tiotal farmacevter, huvudsakligen apotekare.

– Vi har hittat en bra kombination av personer som kommit direkt från apotekarutbildningen och mer erfarna personer. Nyckelrekryteringarna till Bromma är klara men viss operativ bemanning återstår, säger John Patrick Berlips.

Vilka arbetsuppgifter har en farmacevt på Apoex?

– De får en farmacevtisk expertroll som kombineras med kundtjänstarbete. I och med landstingsuppdraget så lär läkemedelsfrågorna bli mer komplexa. Vi kommer att gruppera upp terapiområden och fördela ansvaret mellan våra farmacevter. Jobbet omfattar också licenshantering, kvalitetsansvar och löpande tillsyn, säger John Patrick Berlips.

Syskon brukar ju inte alltid hålla sams. Hur arbetar ni ihop?

– Vi har lite olika fokus, vilket bara är positivt. JP är mer detaljorienterad medan jag kanske är lite mer åt det visionära hållet. Jag tror faktiskt att dynamiken i syskonskapet har varit en fördel när vi drivit företaget framåt, säger Jens Berlips.

Mest läst