Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Målet är inte att spara pengar”

Ordkriget om landstingens omdiskuterade prisförhandlingar fortsätter. Förskrivarna är i högsta grad med på att kryssa på Cimzia-recepten och målet är att fler patienter ska kunna få behandling, säger Region Skånes läkemedelschef Maria Landgren.

I våras uppmanade Region Skånes läkemedelsenhet apoteken i regionen att lagerhålla TNF-hämmaren Cimzia UCB, och undvika att ta hem parallellimporterade varianter.

Detta eftersom landstinget tecknat ett rabattavtal med USB. Ärendet är av stor principiell betydelse eftersom det är första gången ett landsting inbjudit till prisförhandlingar för öppenvårdsläkemedel som expedieras via apoteken.

Förfarandet har fått kritik från läkemedels- och apoteksbranscherna, men domstolsprövningar har hittills gett grönt ljus. Apoteken har idag möjlighet att förhandla priser för originalläkemedel där det finns parallellimporterade alternativ.

Läs mer om ärendet i artiklar länkade nedan. Minst tre landsting har nu tecknat liknande avtal som Skånes. De gäller alla TNF-hämmare mot reumatoid artrit.

Maria Landgren bekräftar att de läkare i Region Skåne i dagsläget med landstingets goda minne kryssar på recepten, så att Cimzia UCB expedieras på apoteken istället för parallellimporterade alternativ.

– Men det här är något som förskrivarna i högsta grad är med på. Vårt mål är inte att spara pengar, bara att möjliggöra för fler patienter att få behandling. Vi har patienten i fokus till skillnad från Johan Wallér som verkar tänka mest på apoteksföretagens vinster, säger hon.

Landstingets rabatt på UCB:s preparat gör att det blir mer fördelaktigt att välja Cimzia UCB vid nyinsättning jämfört med andra TNF-hämmare som Enbrel och Humira.

– Specialistläkarna har bedömt preparaten i gruppen som likvärdiga vid nyinsättning. Men förskrivarna har alla möjligheter att välja ett annat alternativ om det är medicinskt motiverat, säger Maria Landgren.

Frågan om prissättning på originalläkemedel är central del av Sofia Wallströms pågående utredning, och många i branschen spår att utredningen kommer att understödja landstingens prisförhandlingar på öppenvårdläkemedel.

Vad tror du blir utfallet?

– Det får Sofia Wallström svara på. Men det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp och ser över landstingens möjligheter att utöva sin köparmakt, och att vi skapar ett system som är hållbart, säger Maria Landgren.

– En övergripande trend är att gränserna mellan slutenvårds- och öppenvårdsläkemedel alltmer suddas ut. Var finns logiken i att landstingen kan förhandla med tillverkaren om priset på slutenvårdsläkemedlet Remicade, men inte för de fyra andra TNF-hämmarna på marknaden?

Mest läst