Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkare kryssar för att spara åt landsting

Läkare i Region Skåne kryssar regelmässigt på recept för att få apoteken att expediera Cimzia UCB, enligt e-postmeddelanden från i våras som Svensk Farmaci tagit del av. På så sätt tjänar landstinget på sitt kontroversiella rabattavtal.

I våras uppmanade Region Skånes läkemedelsenhet apoteken i regionen att lagerhålla TNF-hämmaren Cimzia UCB, och undvika att ta hem parallellimporterade varianter.

Detta eftersom landstinget tecknat ett rabattavtal med USB. Läs mer om ärendet i artikel länkad nedan.

Detta väckte ont blod i apoteksbranschen. Apoteken har ju i dagens system själva rätt att förhandla pris och välja vilka läkemedel som ska lagerhållas i segmentet originalläkemedel där det finns parallellimport.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bad sedermera regionen om en förklaring till sitt agerande.

I svaret till TLV hävdar regionen att meddelandet till apoteken skulle tolkas som förhandsinformation. Apoteken avgör ändå själva vilka läkemedel de önskar lagerhålla, skriver regionen.

Men Henrik Ehrenberg, strateg på Sveriges Apoteksförening, tycker inte att detta stämmer med verkligheten.

– Regionen rundar hörnen. Det de gjorde var att skicka ett mejl där det står att apoteken ska lagerföra och sälja Cimzia UCB ner på artikelnivå. Det vill säga inte alls att förvarna och att inte ha synpunkter på vilken vara som säljs, säger han.

Regionens resonemang i svaret till TLV kan dock ifrågasättas utifrån en mejlväxling från i våras som Svensk Farmaci tagit del av. När förskrivare kryssat ett recept måste apoteket lämna ut det som anges.

På en direkt fråga från Kronans Droghandels regionchef för södra Sverige, Karin Sundberg, den 26 april, svarade apotekaren Maj Carlsson på regionens läkemedelsenhet dagen därpå att ”kryssning kommer att ske”, underförstått av regionens förskrivare.

– Region Skåne har inte uttalat sig om kryssningarna, över huvud taget, i sitt svar till TLV. Vi vet inte vad de gör i praktiken idag, men mejlet från Skåne antyder ju att kryssning sker, säger Henrik Ehrenberg.

Johan Wallér är vd för Sveriges Apoteksförening.

Hur ser apoteksbranschen på de här turerna?

– Regionens senaste svar till TLV andas efterhandskonstruktion. Jag är trygg med att TLV har all information de behöver och att de grundligt kommer att undersöka vad den ursprungliga meddelandet till apoteken stod för, säger Johan Wallér.

Mest läst