Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Många examensarbeten borde aldrig ha godkänts”

Bristande förkunskaper hos många studenter och universitetens premiering av genomströmning. Det förklarar mycket av farmaciutbildningarnas problem, skriver professor emeritus Björn Lindeke, som ledde HSV:s utvärdering i våras, i ett bekymrat brev till Högskoleverket.

I brevet, med rubriken ”Sanningen är vår värsta fiende”, kompletterar Björn Lindeke den bild som själva utvärderingen gav i våras.

Utvärderingen, som gjordes av en expertgrupp i Högskoleverkets regi, gav de flesta lärosäten som anordnar grundutbildningar inom farmaciområdet kritik och i flera fall ifrågasatt examensrätt (Apotekarutbildningarna var undantagna från granskningen).

Vid Göteborgs universitet fick exempelvis samtliga tre utvärderade utbildningar (farmacie kandidat, farmacie magister och receptarieprogrammet) betyget bristande kvalitet. Läs mer om utvärderingen i artikel länkad nedan.

Björn Lindeke förklarar i sitt brev att lärarkompetens och studenternas förutsättningar inte skulle vägas in i utvärderingen; istället lades fokus på skriftliga examensarbeten.

Men bedömargruppen kunde under granskningen inte undgå att få en bild av lärarnas bedömningskriterier och studenternas förutsättningar, skriver Lindeke.

Granskningen visade ofta en polariserad bild med mycket ojämn kvalitet på de godkända examensarbetena, särskilt för utbildningarna på kandidatnivån.

I vissa fall har lärosätena godkänt examensarbeten som inte borde ha godkänts, enligt Lindeke.

Han menar att detta sannolikt beror på att utbildningspolitiken premierar genomströmning.

Han pekar också på bristande språklig nivå i många av examensarbetena på farmacie kandidat- och receptarieutbildningarna. En stor majoritet av de studerande på programmen har utländsk bakgrund.

Den ojämna kvaliteten gäller främst de lägre examina (kandidat) och inte de högre (magister), vilket enligt Lindeke förklaras av att studenter med sämre förutsättningar inte finns med på den högre nivån.

Björn Lindekes sammanfattning lyder att utbildningarna släpper igenom ett antal farmacie kandidater och receptarier som inte når examensmålen. Men samtidigt tvingas universiteten ta emot studenter med bristande förutsättningar, vilket knappast gagnar vare sig studenten, läroanstalten eller samhället, skriver Björn Lindeke.

Han uppmanar slutligen ansvariga politiker att ”vända på alla stenar och inte sopa några av problemen under mattan”.

Mest läst