Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oklar kostnad för generisk förskrivning

Nu är Läkemedelsverkets remissförslag om generisk förskrivning färdigt. Kostnadsbilden är ännu oklar – remissinstanserna uppmanas bidra med kostnadskalkyler.

Redan i regeringens uppdrag till Läkemedelsverket från september i fjol framgick att regeringen vill införa generisk förskrivning, GF, på frivillig basis, vid sidan av förskrivning på produktnamn.

Motiveringen var att regeringen anser att GF vore värdefullt ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Förändringen är ett led i den nationella läkemedelsstrategin.

Dessutom beställde regeringen ett förslag på en modell där dagens generiska utbyte på apoteken inte påverkas.

I Läkemedelsverkets förslag, som nu gått på remiss, förutsätts därför att apotekens receptexpedieringssystem, efter att ett ”generiskt recept” tagits emot, först presenterar en lista på tänkbara läkemedel från Läkemedelsverkets utbytbarhetslista.

Sedan ska TLV:s fastställda periodens vara som idag ligga till grund för vilket av alternativen som väljs.

Verket har avgränsat förslaget till att gälla vid elektronisk förskrivning, som dominerar idag. Man föreslår att GF bara ska vara tillåten via ordinationsverktyg, exempelvis Pascal, som har tillgång till uppdaterade förteckningar över aktuella produkter.

Generisk förskrivning ska kunna tillämpas oberoende av om patentet gått ut eller inte.

Systemet ska utnyttja den befintliga utbytbarhetslistan, även om GF för icke-utbytbara läkemedel också ska kunna tillämpas. LV föreslår att verket tar fram en lista på vilka substanser och beredningsformer som kan omfattas av GF.

En förutsättning för GF är det nationella substansregister som Läkemedelsverket för närvarande tar fram. Det beräknas vara klart under hösten.

Remissinstanserna har fram till den 28 september på sig att besvara remissen. De uppmanas bland annat att bidra med att uppskatta reformens kostnader.

Mest läst