Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studenter tog banklån för praktik

De flesta farmacistudenter i Göteborg som gjorde apotekspraktik i våras är nöjda med sitt apotek. Men flera fick ta lån för att klara försörjningen, och 14 blev schemalagda utan att ha tillfrågats. Tio studenter erbjöds fast jobb efter praktiken, enligt en ny enkät.

Enkäten gick ut till samtliga 79 farmacistudenter vid Göteborgs universitet som varit registrerade för apotekspraktik under våren.

Den genomfördes och sammanställdes av apotekarstudenten Isabella Stenmark, som också är bloggare på Svensk Farmaci.

– Jag gjorde enkäten på fritiden utifrån ett eget intresse, och mot bakgrund av att kursledningen inte genomför några liknande utvärderingar, säger hon till Svensk Farmaci.

Av 79 registrerade studenter som var registrerade för praktik svarade 56 personer, eller 71 procent, på enkäten.

Enligt resultaten behövde 46 procent av de svarande flytta till en annan ort för att genomföra praktiken. Men bara två av de som behövde flytta fick hjälp av sitt praktikapotek att hitta en bostad på orten.

– En nackdel med frågans formulering är att det inte framgår om alla bett apoteket om hjälp med detta, säger Isabella Stenmark.

Majoriteten av de svarande, 83 procent, kunde finansiera sin praktik med studiemedel från CSN. Fem använde istället sparpengar och tre tvingades att ta banklån.

– Att ingen kunnat finansiera eller åtminstone delfinansiera praktiken med stipendium är tråkigt. Här hade jag hoppats att Apotekarsocieteten eller Sveriges Farmacevtförbund skulle ha visat framfötterna, säger Isabella Stenmark.

Fyra studenter angav i enkäten att de fått praktiklön i någon form. 57 procent angav att de tagit del av den ersättning för fördyrande omkostnader som apoteksaktörerna erbjuder.

14 studenter, eller 25 procent, blev schemalagda utan att ha tillfrågats. 29 studenter blev tillfrågade om att bli schemalagda ibland.

Enkäten bekräftade den omvittnat pressade arbetssituationen på svenska apotek. Hela 70 procent av studenterna som svarade på en fråga om personalbrist ansåg att det rådde brist på personal på praktikapoteket.

Hela sju studenter uppgav att de aldrig haft något möte med sin handledare. Majoriteten angav att de ”sällan” haft handledarmöten. Ändå ansåg 91 procent av de svarande att de fått stöd från sin handledare under praktiken.

Tio studenter, eller 18 procent av de svarande, uppgav att de blivit erbjudna en fast tillsvidareanställning efter praktiken. Ytterligare 19 personer erbjöds sommarvikariat eller andra vikariat.

42 svarande, eller 75 procent, skulle rekommendera sitt praktikapotek till en annan student, medan resterande 14 personer inte skulle göra det.

Läs mer om enkätresultaten i ett blogginlägg av Isabella Stenmark här på sajten inom kort.

Mest läst